Strona 1 z 2

System RPG

Post: 07 mar 2009, 15:48
autor: Ashtar Tey
Każdy ze studentów otrzymuje tą Holodatę, która zastąpi mu komunikator i cyfronotes. Ma ona jeszcze wiele innych funkcji, o których niedługo się przekonacie. By ją włączyć po prostu naciśnijcie ten przycisk u góry.

Po naciśnięciu przycisku Holodata włącza się z cichym dźwiękiem.

Re: System RPG

Post: 25 mar 2013, 22:39
autor: Rada Jedi
System RPG autorstwa Rycerza Jedi Kal'Dara został umieszczony w ramach nowego serwisu internetowego w naszej domenie. Nie jest to jeszcze wersja skończona - brak chociażby obrazków.

Cały skrypt, budowa i styl strony są pracą współpracowników Rycerza Jedi Barta.

Zmienia się tutaj coś oczywistego - brak trzeciej kolumny, opisy atutów pojawiają się natomiast w dodatkowych okienkach. Może to wywołać różne opinie, lecz była to dla wykonawców jedyna możliwość oddania nam systemu pod Holodatę w sensownym terminie i z racjonalną obsługą. System trzykolumnowy powstałby za kilka miesięcy, wymagając też ustawiania każdego z atutów około 15 minut, co oznaczałoby dodatkową ilość prac.

Cała treść systemu RPG została umieszczona w skrypcie przez Padawana Aetharna Caliusa. Poprawione opisy rang napisał Rycerz Jedi Bart, opisy profesji - Rycerz Jedi Neil Danadris.

Re: System RPG

Post: 02 kwie 2013, 13:15
autor: Rada Jedi
Do systemu RPG dodane zostały atuty autorstwa Rycerza Jedi Barta po naniesieniu przegłosowanych zmian. Aktualizacji dokonał Rycerz Jedi Neil Danadris.

Re: System RPG

Post: 12 lip 2013, 16:24
autor: Rada Jedi
W ciągu ostatniego czasu dokonano kilkunastu aktualizacji w "Holodacie" - sama treść systemu RPG pozostała niezmieniona.

Dokonane modyfikacje i osoby odpowiedzialne za nie przedstawiają się następująco:

- wstawienie ikonek atutów - Rycerz Jedi Neil Danadris/Adept Revel,
- wykonanie brakujących ikonek - Rycerz Jedi Bart
- usprawnienia techniczne - Rycerz Jedi Bart,
- modyfikacje graficzne całego systemu - Uczeń Jedi Elia Vile,
- zmodyfikowanie wzoru karty postaci dla uzyskania większej przejrzystości - Uczeń Jedi Elia Vile,
- poprawki objaśnień (nieaktualne informacje odn. PD, mało przystępne opisy - 2.2, 4.2, 4.3, 4.4) - Rycerz Jedi Bart/Uczeń Jedi Elia Vile,
- poprawki językowe (stylistyka, gramatyka) - Uczeń Jedi Elia Vile/Rycerz Jedi Bart,
- przejściowe modyfikacje - Rycerz Jedi Neil Danadris.

Jak jednoznacznie już wynika z listy - nie jest konieczne ponowne zapoznawanie się z systemem, zmiany dotyczą czysto formy jego przedstawienia w Holodacie.

Re: System RPG

Post: 20 sty 2014, 4:45
autor: Elia
13 stycznia bieżącego roku w życie weszła przegłosowana zmiana systematyzująca ilość opanowanych przez postać języków na podstawie atrybutu Inteligencji. W systemie RPG zawarto języki w proponowanym, uproszczonym wzorze karty postaci w podpunkcie 0.2, a także rozszerzonych korzyściach wynikających z wspomnianego atrybutu, w podpunkcie 1.3.

- inteligencja:

+ 1 — minimalny poziom do nauczenia się danej Mocy lub atutu zmniejsza się o 1 – postać może władać, poza Galaktycznym Wspólnym i ewentualnym językiem używanym przez jej rasę, jednym dodatkowym językiem
+ 2 — minimalny poziom do nauczenia się danej Mocy lub atutu zmniejsza się o 2 – postać może władać, poza Galaktycznym Wspólnym i ewentualnym językiem używanym przez jej rasę, dwoma dodatkowymi językami
+ 3 — minimalny poziom do nauczenia się danej Mocy lub atutu zmniejsza się o 3 – postać może władać, poza Galaktycznym Wspólnym i ewentualnym językiem używanym przez jej rasę, trzema dodatkowymi językami
+ 4 — minimalny poziom do nauczenia się danej Mocy lub atutu zmniejsza się o 4 – postać może władać, poza Galaktycznym Wspólnym i ewentualnym językiem używanym przez jej rasę, czterema dodatkowymi językami
+ 5 — minimalny poziom do nauczenia się danej Mocy lub atutu zmniejsza się o 5 – postać może władać, poza Galaktycznym Wspólnym i ewentualnym językiem używanym przez jej rasę, pięcioma dodatkowymi językami


Karty postaci powinny zostać zaktualizowane, aby zawierały listę języków opanowanych przez postać w chwili bieżącej. Zwyczajowo, forma zapisu pozostaje kwestią prywatnej preferencji, lecz uproszczoną propozycję można znaleźć w automatycznie wyświetlanym wzorze tematu działu "Dane osobiste".

Zwracamy oczywiście uwagę, że w żadnym razie nie jest konieczne wykorzystywanie tego bonusu, jeśli nie jest to uzasadnione - to tylko dodatkowa, opcjonalna możliwość.

Re: System RPG

Post: 29 mar 2014, 18:49
autor: Rada Jedi
Do systemu RPG dodany został bonusowy język wynikający z czwartego poziomu umiejętności Informatyka, na bazie dotychczasowego, umownego systemu traktowania języka binarnego. Koncepcja mechanizmu należy do Rycerza Jedi Barta.

System RPG pisze:6. Informatyka
* * * * – Jedi potrafi otwierać wszystkie rodzaje zamków, korzystać oraz ściągać dane o niskim poziomie zabezpieczenia. Bonusowy, darmowy język: binarny.

Re: System RPG

Post: 04 kwie 2014, 0:02
autor: Rada Jedi
Do systemu RPG dodano modyfikację - stosowanie dwóch pistoletów blasterowych naraz, które nie było dotychczas regulowane, jest teraz ograniczane odpowiednio poziomem umiejętności Broń palna, jak i atrybutem Zręczność. Uzasadniają to oczywiste wymogi bardzo wysokiej koordynacji manualnej postaci i intensywnej praktyki.

Zmiana jest zawarta w sekcji 2.1.

* – Jedi może używać broni lekko zaawansowanych (jeden pistolet, E-11, dwa pistolety przy zręczności +4).

* * – Jedi może używać broni średnio zaawansowanych (kusza, snajperka, działko stacjonarne, dwa pistolety przy zręczności +3)

* * * – Jedi może modyfikować swoje bronie.

* * * * – Jedi może używać broni wysoko zaawansowanych (karabin klonów, T-21, dwa pistolety przy zręczności +2).

* * * * * – Jedi może używać różnego rodzaju dział naziemnych oraz dział na statkach bądź stacjach bojowych.

Re: System RPG

Post: 09 sie 2014, 21:06
autor: Elia
W związku z ustaleniami przedstawionymi w sekcji ogłoszeń, w Systemie RPG umieszczona została ranga Mistrza Jedi w miejsce profesji prestiżowej z poziomu 51. Z perspektywy mechaniki systemu nie zaszły żadne zmiany.

Re: System RPG

Post: 16 sie 2014, 12:58
autor: Rada Jedi
Po propozycji Padawana Fenderusa, wprowadzone zostały zmiany w układzie atutów Adeptów, uwzględniające widoczne przez minione miesiące priorytety w nauczaniu, dostępność, odrębność zagadnień oraz ich zaawansowanie. Przegłosowany został wariant uwzględniający koncepcje Rycerza Jedi Gluppora i Mistrza Jedi Barta, minimalizujący nadmierne modyfikacje.

W efekcie dotychczasowy układ atutów został zmieniony - dotychczasowy wariant przedstawiamy poniżej.
1. Ranga: Adept, Atut: Akrobatyka I
2. Atut: Walka wręcz I
3. Atut: Biegłość w mieczu świetlnym I, Przedmiot: Treningowy miecz świetlny, Przedmiot: Katracyt
4. Atut: Obrona I
5. Atut: Atak I
6. Atut: Kontakt z Mocą I, Atut: Zmysły Jedi I
7. Atut: Akrobatyka II
8. Atut: Równowaga I
9. Atut: Zasłona Jedi I


Nowy układ jest już widoczny w systemie RPG, w punkcie 4.6.

Re: System RPG

Post: 18 sie 2014, 15:28
autor: Rada Jedi
Po przegłosowaniu propozycji Mistrza Jedi Barta inspirowanej niedawną nowelizacją, naniesione zostały lekkie zmiany w układzie atutów programu Padawana. Zmiana skupia się przede wszystkim na lepszym zagospodarowaniu poziomów po uwzględnieniu specyfiki nabywania PD przez nowych Padawanów.

W celach porównawczych poniżej zawieramy dotychczasowy układ.

11. Ranga: Padawan, Atut: Kontakt z Mocą II, Atut: Trening Jedi I, Atut: Zmysły Jedi II
12. Atut: Manipulacje Mocą I, Atut: Rzut mieczem świetlnym I
13. Atut: Biegłość w mieczu świetlnym II
14. Atut: Manipulacje Mocą II
15. Atut: Budowa miecza świetlnego, Atut: Skupienie na atrybucie I, Przedmiot: Relacyt
16. Atut: Atak II
17. Atut: Obrona II
18.
19. Atut: Akrobatyka III
20. Atut: Skupienie na umiejętności I, Równowaga II
21. Atut: Walka wręcz II
22. Atut: Szybkość Jedi I
23. Atut: Zasłona Jedi II
24.
25. Atut: Skupienie na atrybucie II


Nowy układ jest już widoczny w systemie RPG, w punkcie 4.6.

Re: System RPG

Post: 30 sie 2014, 19:39
autor: Elia
Po ich przegłosowaniu naniesione zostały drobne zmiany niektórych elementów Umiejętności, autorstwa mojego i Mistrza Jedi Barta.

Nie są zmienione faktyczne korzyści z poszczególnych poziomów, a jedynie zmodyfikowane opisy. Dotyczy to Pilotażu, Spostrzegawczości i Pirotechniki.

Re: System RPG

Post: 31 sie 2014, 3:20
autor: Elia
Do systemu RPG dodano modyfikację umiejętności Spostrzegawczość autorstwa Rycerz Jedi Elii Vile dotyczącą klarowniejszego rozdziału między kolejnymi poziomami umiejętności. Dodatkowo, Spostrzegawczość połączono z możliwością wiernego odtworzenia zapamiętanego obrazu - aż do poziomu pamięci fotograficznej.

Wprowadzono również opcję regulowania jasności na polecenie GMa przy ciemniejszych mapach - dla oddania zdolności lepszego widzenia w ciemnościach. Zmianę zaproponował Rycerz Jedi Gluppor.

Aktualna wersja:

* - Jedi potrafi dostrzec słabo widoczne szczegóły otoczenia i ruch.

* * - Jedi potrafi zauważyć małe, niewyróżniające się z otoczenia przedmioty.

* * * - Jedi potrafi dostrzec drobne szczegóły otoczenia w słabym świetle.

* * * * - Jedi jest wyczulony na najmniejsze szczegóły i wszelki ruch, potrafi również dość wiernie odtworzyć detale obserwowanego wcześniej obiektu lub otoczenia.

* * * * * - Jedi potrafi z wysoką dokładnością odtworzyć detale widzianego przez krótką chwilę obiektu lub otoczenia.


Wersja obowiązująca do tej pory (nieaktualna):

* – Jedi potrafi dostrzec słabo widoczne szczegóły otoczenia.

* * – Jedi potrafi dostrzec małe przedmioty nie wyróżniające się z otoczenia.

* * * – Jedi potrafi zauważyć bardzo słabo widoczne szczegóły otoczenia.

* * * * – Jedi lepiej widzi w słabym świetle.

* * * * * – Jedi jest bardzo wyczulony na najmniejsze szczegóły i ruch.

Re: System RPG

Post: 19 gru 2014, 23:22
autor: Rada Jedi
W systemie RPG zmodyfikowano rozkład możliwości w ramach umiejętności Broń palna, a także sprecyzowano przydzielone tam możliwości obsługi artylerii. Autorem propozycji jest Mistrz Jedi Bart.

Aktualna wersja:
* – Jedi może używać broni lekko zaawansowanych (jeden pistolet, lekki karabin (E-11, DH-17), dwa pistolety przy zręczności +4).

* * – Jedi może używać broni średnio zaawansowanych (karabin snajperski, rozstawialne działko strażnicze, dwa pistolety przy zręczności +3)

* * * – Jedi może używać broni egzotycznej (kusza energetyczna) i konserwować swoją broń.

* * * * – Jedi może używać broni wysoko zaawansowanych (szybkostrzelne karabiny DC-15, T-21, karabiny jonowe, lekkie działa stacjonarne, dwa pistolety przy zręczności +2).

* * * * * – Jedi może używać różnego rodzaju dział pokładowych na jednostkach bojowych, a także rozstawiać przenośne działa samopowtarzalne.


Poprzednia, nieaktualna wersja zamieszczana w celach porównawczych:
* – Jedi może używać broni lekko zaawansowanych (jeden pistolet, E-11, dwa pistolety przy zręczności +4).

* * – Jedi może używać broni średnio zaawansowanych (kusza, snajperka, działko stacjonarne, dwa pistolety przy zręczności +3)

* * * – Jedi może modyfikować i konserwować swoją broń.

* * * * – Jedi może używać broni wysoko zaawansowanych (karabin klonów, T-21, dwa pistolety przy zręczności +2).

* * * * * – Jedi może używać różnego rodzaju dział naziemnych oraz dział na statkach bądź stacjach bojowych.

Re: System RPG

Post: 11 mar 2016, 0:57
autor: Rada Jedi
Umiejętność Pilotażu została zmodyfikowana - wprowadzony został projekt Ucznia Jedi Fenderusa, który poprawia terminologię na poprawniejszą i rozdziela śmigacze na lądowe oraz naziemne. Na wniosek Rycerz Jedi Elii Vile usunięto także rozgraniczenie zwierząt oswojonych i niedostosowanych do jazdy z uwagi na charakterystykę naszego RP, z uwagi na płynność i brak klarownej granicy w takim podziale, wymuszającym uwzględnianie tego rodzaju negatywnych czynników na codziennym RP.

Poniżej znajduje się zmodyfikowana treść.

2. Pilotaż

* – Jedi może pilotować śmigacze lądowe.

* * – Jedi może dosiadać zwierząt, pilotować średnie maszyny naziemne (np. AT-ST, kolej magnetyczną) i śmigacze powietrzne (np. T-47).

* * * – Jedi może pilotować niewielkie statki kosmiczne klasy myśliwca.

* * * * – Jedi może pilotować regularne promy, wahadłowce, bombowce, frachtowce, transportowce i inne skomplikowane statki oraz duże pojazdy naziemne (np. AT-AT, czołgi).

* * * * * – Jedi może pilotować transportowce mieszkalne, korwety, krążowniki, stacje kosmiczne oraz orbitalne.

Re: System RPG

Post: 04 maja 2016, 18:48
autor: Rada Jedi
Opisy Atrybutów INT, MAD i CHA zostały zaktualizowane i zmienione na warianty spisane przez Ucznia Jedi Fenderusa - choć działanie atrybutów w żaden sposób nie ulega zmianie, nowe opisy atrybutów oddają ich rolę jako konkretnych narzędzi o ścisłych zastosowanich. Uciekają w ten sposób od błędnych skojarzeń ze stanowienia jakiegokolwiek wyznacznika co do postaci.

Poprawki naniósł Mistrz Jedi Bart.