Dziennik zmian

Awatar użytkownika
Ashtar Tey
Rycerz Jedi
Posty: 2080
Rejestracja: 08 kwie 2010, 10:47
Nick gracza: Gluppor
Kontakt:

Dziennik zmian

Post autor: Ashtar Tey »

5 marca 2013
W kręgu organizacji ustalono jej nazwę - "Szlakiem Jedi".5 marca 2013
Przegłosowane zostało pozostanie organizacji przy trzech rangach uczniowskich i jednej rangi Jedi: Adepta, Padawana, Ucznia i Rycerza. Nie wprowadzono rangi Mistrza, zastępując ją symbolicznym przyznawaniem honorowego tytułu w ramach profesji.5 marca 2013
Bart zakupił i w całości skonfigurował:
- hosting forum, skrzynek e-mailowych i podobnych usług,
- domenę organizacji,
- serwer gry.6 marca 2013
Ustalone zostały:
- podstawowe idee na temat ustroju organizacji - założenie demokracji, podejmowania wszystkich decyzji poprzez głosowanie ogółu pełnoprawnych członków (od Padawana wzwyż),
- kompetencje kadry/Rady - sprawy szkoleniowe, fabularne, techniczno-administracyjne,
- formy podejmowania decyzji przez całość organizacji, porządek dyskusji i głosowań,
- podstawowe preferencje względem kierunku fabularnego.

Opłacono wszystkie niezbędne usługi hostingowe, ustalono formy opłat za serwer gry utrzymywany przez całą organizację.7 marca 2013
Wprowadzony w życie, decyzją ogółu członków, został regulamin organizacji - autorstwa Barta, wykorzystujący liczne fragmenty tekstu Gluppora. Sformalizowane zostały w nim wszystkie idee i ustalenia, które powstały w trakcie dwóch dni dyskusji całej organizacji, wliczając tu ustalenia z dnia poprzedniego. Zawarto także wzór podania autorstwa Vinaxa.7 marca 2013
Ogół organizacji przegłosował ustalenie minimum słów w podaniu rekrutacyjnym na 800 słów.12 marca 2013
Skończono trwające od 5 marca prace nad układem forum, archiwizacją i porządkowaniem tematów, jak i ustawieniem uprawnień. Neil, Elia i Kelan zakończyli segregację ponad ośmiuset tematów i dziesięciu tysięcy postów w tworzeniu nowego układu treści forum, działając tak na całych działach, jak i na pojedynczych tematach, a nawet postach. Praca całej grupy zakończyła się na pełnym zachowaniu - dokładnie przerzedzonych - wszystkich fabularnych i funkcyjnych tekstów autorstwa członków ugrupowania, zachowując pełną spójność i dokumentację dotychczasowej historii, jak i wszystkie przydatne materiały. W ciągu siedmiu dni przeprowadzono ok. 1900 czynności administracyjnych i moderatorskich.12 marca 2013
Po siedmiu etapach głosowań i trzech dyskusjach wewnątrz organizacji ustalono rangi i tagi, przyjmując następujący wzór:
 • Adept|Imię
 • Padawan|Imię
 • Uczeń Jedi|Imię
 • Rycerz Jedi|Imię
Rycerze Jedi dysponujący przyznanym przez organizację prawem do honorowego tytułu mogą także korzystać z niego w swych tagach, posługując się tytułami odpowiednio: Mistrza Broni, Obserwatora Jedi lub Mistrza Wiedzy.18 marca 2013
Ustalonym zostało, że każdy z członków stworzy listę ekwipunku postaci - ze szczególnym naciskiem na ekwipunek podręczny. Każdy przedstawi go według dowolnego, osobistego wzoru, po czym z wzorów autorstwa studentów wybrany zostanie najlepszy.26 marca 2013
Po wspomnianych pracach z 12 marca, wykonane zostały także odpowiednie porządki i naprawy w bazie MySQL, razem z ostatnimi poprawkami na samym forum, zakańczając wszelkie prace w tym zakresie.30 marca 2013
Przegłosowano wniosek Elii dotyczący zniesienia wpływu wagi postaci na modelscale oraz ustalono jego opcjonalność w karcie postaci. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do tematu z tabelą wartości modelscale w TYM temacie.25 kwietnia 2013
Przegłosowany został pomysł Kelana, rozszerzony przez Barta, a przedstawiony przez Elię: osoby, którym przydzielane jest prawo do profesji prestiżowej i dalszego rozwoju postaci otrzymują swój osobisty tytuł tworzony przez społeczność. W tym samym głosowaniu przyznano Rycerzowi Bartowi tytuł Mistrza Jedi.30 kwietnia 2013
W toku dyskusji i po wielu poprawkach stworzono stronę "O nas" z grafiką Elii, opisem organizacji i fabuły Kal'Dara oraz Aetharna. Materiały są dostępne w TYM miejscu.1 maja 2013
Zaakceptowano projekt Kal'Dara, zakładający stworzenie w przyszłości "Dzienników Podróży", które będą pełnić rolę bazy danych zbierającej informacje o osobach, miejscach i wydarzeniach w RP i porządkującej je w celu ułatwienia dostępu.2 maja 2013
Po wniosku Elii ustalono, iż nazwa "Rada Jedi" pozostanie formalnie w użyciu, jednakże dopuszczono możliwość używania określenia "Konsylium" dla nieformalnych narad.6 maja 2013
Po długiej dyskusji przegłosowano wspólny projekt zmiany systemu rekrutacji oraz szkolenia na poziomie Adepta. Szczegółowe informacje na ten temat pojawiły się w odpowiednich działach.7 maja 2013
Zdecydowano o otwarciu forum oraz stałej rekrutacji, jednocześnie zamieszczając ostatnie publikacje dla kandydatów.17 maja 2013
Zaakceptowano propozycję Neila zakładającą stworzenie nowego modułu głosowania, w którym byłyby widoczne głosy pojedynczych członków. Modyfikacja miałaby służyć większej przejrzystości oraz braniu publicznej odpowiedzialności za swoje decyzje. Projekt jest jak na razie na etapie realizacji technicznej.19 maja 2013
W drodze wspólnej dyskusji podjęto decyzję o nieodpowiadaniu na wniosek ze strony Jedi Knighta Adachiego Shai z Akademii Jedi na Yavin IV z uwagi na fakt, iż wnioskodawcy nie zapoznali się z informacją w karcie "Prawa autorskie", która jasno wyjaśnia wątpliwości w tym temacie.20 maja 2013
Wprowadzono istotne regulacje pomysłu Elii dotyczące czasu trwania poszczególnych etapów rekrutacji obowiązujące zarówno rekrutów, jak i organizację. Zmiany zostały zawarte w punktach 9.3.1. , 9.3.5. i 9.3.6. REGULAMINU.20 maja 2013
Przyjęto propozycję Xarthesa dotyczącą zmiany punktu 9 regulaminu forum, a konkretniej kwestii sygnatur. Z jej pełną treścią można zapoznać się w TYM temacie.2 czerwca 2013
Zawieszono bezterminowo kwestię ujednolicenia spisu ekwipunku postaci na forum z powodu sprzeciwu członków.4 czerwca 2013
Projekt prostego systemu finansów organizacji pomysłu Xarthesa został przyjęty w drodze głosowania. Jednocześnie przyznano autorowi kontrolę nad odpowiednim TEMATEM na forum.15 czerwca 2013
Przegłosowano wprowadzenie propozycji przyznawania 1000 PD organizatorom misji do podziału. Autorką pomysłu jest Elia.22 czerwca 2013
Zmieniono mało intuicyjną nazwę "Holodata" na "System RPG", w celu większej czytelności dla kandydatów.22 czerwca 2013
Zadecydowano o stworzeniu modułu do głosowania według pomysłu Neila i przy pomocy Elii, który ujawniałby głosy poszczególnych członków. Rozwiązanie ma za zadanie zwiększenie przejrzystości oraz zwiększenie odpowiedzialności za decyzje.1 sierpnia 2013
Na wniosek Barta zmieniono formę Testu na poziom Padawana, ze sformalizowanych i jednorodnych testów, na indywidualnie przygotowane dla każdego Adepta misje.14 sierpnia 2013
Przyjęto propozycję Gluppora odnośnie modyfikacji wzoru podania i wyrzucenia podpunktu zawierającego numer Gadu-Gadu, z racji jego małej przydatności.17 sierpnia 2013
Jednogłośnie odrzucono propozycję współpracy z zewnętrzną organizacją, opierającej się na fuzji i dalszej rozgrywce w formie frakcji.23 sierpnia 2013
Pomysł Kelana dotyczący dodania ankiet do głosowania w podaniach spotkał się ze znaczącym sprzeciwem i nie został wprowadzony.30 października 2013
Zgodnie z projektem Elii, zmieniono we wzorze kolory oznaczające poziomy trudności misji.14 listopada 2013
Z racji końca kadencji, podczas ogólnego głosowania większość członków przyznała wotum zaufania obecnym członkom Rady, przez co jej skład pozostał taki sam.17 listopada 2013
Utrzymano dotychczasową swobodę w wykorzystaniu szablonu misji oraz niedodawaniu niepotrzebnych punktów, gdy taka jest wola jej autora.1 grudnia 2013
Przyjęto nowy projekt danych transmisji w odprawach przed misją autorstwa Barta, przy niewielkich poprawkach ze strony Gluppora. Z wyglądem odświeżonych szablonów misji można zapoznać się w dowolnym temacie z TYM temacie.20 stycznia 2014
Przegłosowano zaimplementowanie nowego systemu nauki języków autorstwa Barta oraz Elii. Jego pełna treść znajduje się w TYM temacie.12 lutego 2014
Jednogłośnie zaaprobowano propozycję zastąpienia grafik w systemie budowy miecza nowymi autorstwa Elii. Zmiany można zobaczyć w TYM temacie.28 marca 2014
Zmodyfikowano opis umiejętności Informatyka na poziomie 4 według sugestii Neila, dodając bonusowy język binarny umożliwiający komunikację z prostymi droidami.2 kwietnia 2014
Zgodnie z pomysłem Elii uzależniono umiejętność posługiwania się dwoma pistoletami od wartości atrybutu Zręczność.4 maja 2014
Jednogłośnie przyjęto projekt wizualnych i merytorycznych poprawek spisu ras autorstwa Rycerz Elii. W trakcie następnych kilkunastu dni różni członkowie uzupełnili oraz poprawili pierwotną wersję propozycji. Końcowy efekt pracy można zobaczyć w TYM temacie.5 maja 2014
Dokonano podziału części biblioteki o nazwie Rasy na dwie podkategorie: "Istoty Rozumne" oraz "Stworzenia" według pomysłu Siada oraz z poprawką zasugerowaną przez Rycerz Elię.14 maja 2014
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie trzeciej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:

- Bart,
- Elia Vile,
- Neil Danadris.
28 maja 2014
Odrzucono wniosek Fenderusa dotyczący zamiany nazw rang Padawana i Ucznia Jedi.9 czerwca 2014
Przyznano byłemu Neilowi rangę honorowego członka, jednocześnie ustalając uprawnienia dostępu dla tego tytułu na salę studentów i salę obrad.9 sierpnia 2014
W toku dyskusji na temat propozycji przywrócenia rangi Mistrza Jedi autorstwa Padawana Fenderusa przyjęto następującą wersję: ranga Mistrza Jedi egzystuje spójnie w całej organizacji, lecz w grze wykorzystywany jest tytuł osobisty. Jej znaczenie w działaniu organizacji jest marginalne i ogranicza się do uhonorowania wyjątkowych postaci.15 sierpnia 2014
Przyjęto sugestię Fenderusa z modyfikacjami Gluppora co do zmiany kolejności atutów na etapie Adepta tak, by lepiej odzwierciedlała faktyczny przebieg szkolenia. Nowy rozkład można poznać w Systemie RPG w punkcie 4.6.18 sierpnia 2014
Kontynuując zmiany w kolejności atutów, przyjęto projekt Fenderusa dotyczący analogicznych poprawek na etapie Padawana. Nowy rozkład można poznać w Systemie RPG w punkcie 4.6.23 sierpnia 2014
Zgodnie z propozycją Fenderusa ujednolicono format wiadomości w sieci wewnętrznej. Zmiany wprowadzono w TYM temacie.30 sierpnia 2014
Dokonano zmian w opisach umiejętności Broń Palna oraz Pilotaż według sugestii Barta oraz z poprawkami Elii, w celu osiągnięcia większej czytelności korzyści z kolejnych poziomów. Z nowymi opisami można zapoznać się w Systemie RPG pod punktem 2.1.31 sierpnia 2014
W drodze dążenia do lepszego zbilansowania umiejętności, zmieniono opis Spostrzegawczości zgodnie z propozycją Elii oraz sugestiami Gluppora. Z nowym opisem można zapoznać się w Systemie RPG pod punktem 2.1.5 września 2014
Zgodnie z sugestią Gluppora oraz propozycją Fenderusa zadecydowano o zmianie nazwy działu "Byli członkowie" na "Dawni członkowie" tak, by lepiej oddawała jego faktyczną treść.19 września 2014
Zaktualizowano wzór podania w oparciu o propozycje Gluppora w następujący sposób:

- scalenie punktów 1.e. i 1.f.
- zmiana treści punktu 3.a. (dodanie nazwiska postaci)
- zmiana treści punktu 4.a. (na inne, bardziej odpowiednie pytanie)

Pełna treść zmienionych punktów jest dostępna w TYM temacie.5 listopada 2014
Zaakceptowano pomysł Fenderusa dotyczący ujednolicenia nazw tematów w dziale "Zadania". W toku debaty przyjęto domyślną formę zapisu danych "<Ranga> + <Imię> + <Nazwisko>" oraz rozdzielanie uczestników za pomocą przecinka. Wykorzystano również schemat usuwania elementów autorstwa Alaina. Wszystkie nazwy tematów w REGULAMINU.1 marca 2015
Bazując na propozycji Fenderusa, skrócono czas wyznaczenia terminu wprowadzenia postaci kandydatów do 7 dni. Pełna treść zmiany znajduje się w punkcie 9.3.6. REGULAMINU.8 marca 2015
Bazując na propozycji Elii, skrócono czas pomiędzy podaniami jednego kandydata do 30 dni. Pełna treść zmiany znajduje się w punkcie 9.2.4. REGULAMINU.23 marca 2015
Bazując na propozycji Fenderusa oraz poprawkach Gluppora, zmieniono opis wstępny oraz punkty 1.2, 3.2 oraz 5 w regulaminie. Pełna treść zmian znajduje się w TYM temacie.3 kwietnia 2015
Bazując na propozycji Fenderusa, dodano do regulaminu zapis o zakazie umieszczania pancerzy w skinach. Pełna treść zmiany znajduje się w punkcie 2.3.5. REGULAMINU.27 kwietnia 2015
Dokonano zmian w systemie budowy miecza w zakresie wymagań i korzyści dotyczących następujących zagadnień: mieczy wodoodpornych, ogłuszających i wygiętych, a także kryształów syntetycznych. Autorem modyfikacji jest Bart, zaś poprawki Fenderus. Nowe opisy dostępne są w TYM temacie.10 maja 2015
Zmodyfikowano zakładkę "O nas" według pomysłu Siada oraz w wersji Elii. Nowy opis fabuły można przeczytać w TYM miejscu.30 maja 2015
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie piątej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:

- Bart,
- Elia Vile,
- Neil Danadris.
27 czerwca 2015
Po zamknięciu Xfire wybrano nowy komunikator organizacji, Steam. Programy zostały przetestowane przez Raooba, Fenderusa, oraz Elię.3 sierpnia 2015
Na propozycję Fenderusa zmodyfikowano lekko wzór podania poprzez usunięcie pola określającego autora historii.18 sierpnia 2015
Odrzucono propozycję stworzenia listy niedostępnych do gry ras, autorstwa Alaina Xerena.25 sierpnia 2015
Na propozycję Neila usunięto podpunkt 4.c. ze wzoru podania.18 października 2015
Zgodnie z inicjatywą Fenderusa, zadecydowano o stworzeniu specjalnego tekstu powitalnego dla nowych użytkowników. Tekst napisał Gluppor.2 listopada 2015
Jednogłośnie przyjęto projekt Fenderusa zakładający stworzenie nowego działu na forum o nazwie "Magazyn", który zawiera informacje dotyczące przedmiotów i pojazdów aktualnie znajdujących się w bazie. Dział jest dostępny w TYMtemacie.23 sierpnia 2016
Za propozycją Alaina zmodyfikowano opis poziomów umiejętności Leczenie z poprawkami Elii, w celu osiągnięcia większej czytelności korzyści z kolejnych poziomów. Ze zmienionym opisem umiejętności można zapoznać się w TYM punkcie systemu RPG.1 września 2016
Za propozycją Barta zmodyfikowano opis poziomów umiejętności Informatyka z poprawkami Neila, w celu osiągnięcia większej czytelności korzyści z kolejnych poziomów. Ze zmienionym opisem umiejętności można zapoznać się w TYM punkcie systemu RPG.11 września 2016
Przegłosowano pomysł Fenderusa dotyczący zmian w klasyfikacji atutów. Ze zmienionymi rodzajami atutów można zapoznać się w TYM punkcie systemu RPG.12 września 2016
Przyjęto propozycję Fenderusa zawierającą szereg zmian w regulaminie. Usunięto podpunkty 8.5., 8.7.3. i 10.3., połączono podpunkty 8.1. i 8.3., zaś treść podpunktu 1.2.6. została znacznie uproszczona.16 września 2016
W wyniku długiej dyskusji zainicjowanej przez Angara, dotyczącej stworzenia specyficznych atutów dla poszczególnych ras bądź wprowadzenia ograniczeń w dostępnych dla nich atrybutach, przegłosowano ostatecznie projekt dodania do spisu ras podpunktu opisującego uwarunkowania rasowe, mające służyć za wskazówkę przy tworzeniu nowych postaci. Autorem wprowadzonych poprawek jest Gluppor. Końcowy efekt pracy można zobaczyć w TYM temacie.9 listopada 2016
Wprowadzono pomysł Fenderusa umożliwiający postaciom po 60 poziomie doświadczenia na zmianę 1 punktu atrybutu bądź umiejętności w zamian za 5000 Punktów Doświadczenia.15 listopada 2016
Przeprowadzono dyskusję na temat usprawnienia systemu budowy miecza zainicjowaną przez Gluppora. W jej trakcie omówiono następujące poprawki:

1. Nowy podział i segregacja części - zaakceptowano pomysł Elii;

2. Funkcja regulacji mocy ostrza jako element obwodów - zaakceptowano pomysł Elii;

3. Dodanie "systemu rozbudowanych soczewek" z bonusem obrażeń, z wymaganiem samych części świetnych - zaakceptowano pomysł Gluppora;

4. Modyfikacja wymagań modułów i wariantów - zaakceptowano pomysł Barta;

5. Ograniczenie ilości "dodatków" w mieczu - zaakceptowano pomysł Elii;

6. Soczewki jako oddzielne części obok baterii, obwodów, emitera i włącznika - odrzucono pomysł Elii;

7. Usunięcie ograniczeń w liczbie możliwych do wymiany części w ciągu roku - zaakceptowano pomysł Gluppora;

8. Wprowadzenie zasady co do zachowania statystyk broni w przypadku śmierci postaci - zaakceptowano pomysł Siada.

Pełną treść zmian można zobaczyć w TYM temacie.5 stycznia 2017
W wyniku długiej dyskusji odrzucono propozycję Fenderusa dotyczącą zastąpienie atrybutu inteligencja oraz umiejętności spostrzegawczość jednym atrybutem o nazwie percepcja.17 lutego 2017
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie ósmej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:

- Bart,
- Elia Vile,
- Gluppor.
19 maja 2017
Przegłosowano propozycję Fenderusa co do zmian w wymaganiach styli Jar'kai oraz Teras Kasi. Z nowymi wymaganiami można zapoznać się w systemie RPG pod punktem 6.21 maja 2017
Zaakceptowano sugestię Fenderusa dotyczącą konieczności przeredagowania punktu 2. we wzorze podania. Autorką ostatecznej jego formy jest Elia. Z nowym wzorem podania można zapoznać się w TYM temacie.26 czerwca 2017
Przyjęto standardowy format daty wydarzeń opisywanych w sprawozdaniach oraz wpisach w sieci wewnętrznej. Inicjatorem poprawki był Siad.30 lipca 2017
Przyspieszono tempo zdobywania pasywnego atutu o nazwie Trening Jedi zgodnie z sugestią Fenderusa. Z nowymi wymaganiami można zapoznać się w punkcie 4.6 systemu RPG.30 lipca 2017
Przyspieszono tempo zdobywania pasywnego atutu o nazwie Trening Jedi zgodnie z sugestią Fenderusa. Z nowymi wymaganiami można zapoznać się w punkcie 4.6 systemu RPG.3 sierpnia 2017
Zadecydowano o dodaniu grupy krwi do karty medycznej każdej postaci zgodnie z pomysłem Fenderusa.25 sierpnia 2017
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie dziewiątej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:

- Bart,
- Elia Vile,
- Gluppor.
29 października 2017
Odrzucono postulat Fenderusa zakładający ujednolicenie dźwięków mieczy świetlnych w grze.7 listopada 2017
Nie przyjęto pomysłu Tanny dotyczący powiązanie pory dnia w RP z czasem rzeczywistym.5 grudnia 2017
Propozycja Thaxtona zakładająca wprowadzenia różnych kolorów opisów w zależności od wykorzystanego elementu systemu RPG została jednogłośnie odrzucona, także przez samego autora.26 grudnia 2017
Za propozycją Fenderusa połączono funkcje Kwatermistrza i Zbrojmistrza, z uwagi na marginalność pierwszej funkcji.6 stycznia 2018
Przyjęto pomysł zmiany zasad wyboru Rady Jedi. W nowej formie Rada posiada maksymalnie trójkę członków, a wymóg nieparzystości zostaje usunięty. Autorem koncepcji jest Fenderus, a regulacji Elia i Gluppor.26 stycznia 2018
Zmienione zostały wymagania atutu klasowego "Szkolenie Dyplomatyczne". Przegłosowana została propozycja Fenderusa, zmodyfikowana przez Edgara i Ezequiela. Nowa treść atutu jest dostępna w punkcie 5.2.3 systemu RPG.14 lutego 2018
Zdecydowano się nie realizować projektu Tanny z zestawem przymusowych bonusów i kar do Atrybutów i Umiejętności na bazie wyboru rasy.6 marca 2018
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie dziesiątej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:

- Bart,
- Elia Vile,
- Gluppor.14 marca 2018
Wniosek Tanny o podziale obowiązków Archiwisty na dwie osoby został odrzucony.22 marca 2018
Jednogłośnie przyjęto propozycję przekazania opieki nad galerią Szlakiem Jedi dla Fenderusa.27 marca 2018
Przegłosowano upublicznienie Biblioteki po wykonaniu modyfikacji jej treści przez Denarska Okka'rina. Sugestia wyszła od Fenderusa.22 kwietnia 2018
Przegłosowano pomysł Fenderusa zakładający wprowadzenie modyfikacji do wzorów wprowadzeń i ich ujednolicenie względem reszty forum.23 kwietnia 2018
Przegłosowana została przebudowa atutów klasowych, w której dodane zostały atuty klasowe pozwalające na nadprogramowy rozwój Umiejętności, zaś drugi poziom atutów Przełamanie Obrony, Rozbrojenie, Bloki, Walka w Zwarciu i Szybkość Strażnika zostają udostępnione dla wszystkich profesji. Autorem większości zmian i ich koordynatorem jest Gluppor, część pomysłów należy do Fenderusa, Barta, Elii i Namon-Dura.27 maja 2018
Zgodnie z propozycją Fenderusa, wymóg dotyczący posiadania rangi Padawana przy pomocy w misjach stanowiących Testy na tę rangę został zniesiony.28 sierpnia 2018
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie jedenastej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:

- Bart,
- Elia Vile,
- Gluppor.31 sierpnia 2018
Przegłosowano propozycję Fenderusa odnośnie zmiany punktu 2.2.6. i zwiększenia limitu rozmiaru pliku ze skinem do 20 MB.16 września 2018
Za sugestią Fenderusa udostępniono w grze funkcję głosowania na zmianę mapy. Lista dostępnych map znajduje się w TYM temacie.01 października 2018
W kręgu organizacji przedyskutowano wady przejścia na program Discord oraz jednogłośnie odrzucono możliwość wykorzystywania go w przyszłości. Inicjatorem tematu był Fenderus.25 listopada 2018
Koncept Tanny Saarai odnośnie zmian w kwestii funkcjonowania działu magazynu i rozszerzeniu zakresu obowiązków magazyniera został częściowo zaakceptowany. Z siedmiu podpunktów został wprowadzony w życie koncept śledzenia liczby dostępnych holodat.20 lutego 2019
Propozycja Fenderusa mówiąca o bardziej precyzyjnym skonstruowaniu opisów umiejętności mechaniki została zaakceptowana. Autorem treści zmian jest Bart i znajdują się w punkcie 2.1. systemu RPG.20 lutego 2019
Zmieniono korzyści z umiejętności pilotażu ***, wliczając bombowce w poczet możliwości tego poziomu. Pomysłodawcą był Fenderus.23 lutego 2019
Przy inicjalizacji tematu ze strony Fenderusa, tekst "O nas" otrzymał stosowną aktualizację względem wydarzeń fabularnych autorstwa Elii Vile.08 marca 2019
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie dwunastej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:
- Bart
- Elia Vile
- Siad Avidhal24 marca 2019
Podpunkt "zamieszkanie" z wzoru podania został skasowany. Autorem pomysłu jest Fenderus.24 maja 2019
Przy wniosku Fenderusa zostały poprawione punkty regulaminu 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2 i 10.2, dostosowując je tym samym do norm bardziej aktualnych na obecne czasy oraz zasady rozgrywki fabularnej.24 maja 2019
Temat utworzony przez Fenderusa, odnoszący się do wyrównania liczby szat dla wszystkich rang do pięciu i usunięcia regulaminowych ograniczeń względem zbroi, spotkał się z akceptacją reszty członków. Podpunkty regulaminu 2.2.1 i 2.2.5 otrzymały stosowną aktualizację.29 lipca 2019
Pomysł Edgara Alexandra odnośnie linkowania sprawozdań w podsumowaniach misji został rozważony. Zmiany zostały wprowadzone w życie dzięki pracy Denarska Okka'rina oraz Fenderusa.14 września 2019
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie trzynastej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:
- Bart
- Elia
- Siad Avidhal23 września 2019
Propozycja Gluppora w kwestii przyznania dodatkowego wymogu w historii postaci została odrzucona. Rozwinięty temat spotkał się jednak z częściową aprobatą i za sprawą Edgara Alexandra wdrożono jego obszerny poradnik o ważnych elementach przy tworzeniu historii postaci. Poprawek tekstu dokonał pierwotny autor wspomnianego wniosku.10 października 2019
Punkt 9.2.4 regulaminu został zaktualizowany wedle pomysłu Fella Morghana. Czas oczekiwania do złożenia drugiego podania został skrócony do 14 dni. Autorem treści modyfikacji jest Elia Vile.12 listopada 2019
Po sugestii Zosha Slorkana, dodano do Regulaminu punkt 1.2.5. określający formatowanie języków obcych w RP. Zapis wykonała Elia Vile.13 grudnia 2019
Po dyskusji zapoczątkowanej przez Fella Mohrgana, przeniesiono temat na komentarze do misji do działu wewnętrznego.11 stycznia 2020
Zatwierdzono nowe wzory dla wszystkich działów Biblioteki, stworzone przez ówczesnego Archiwistę, Denarska Okka'rina, mające na celu ujednolicenie konstrukcji artykułów. Nowe wzory znajdują się w przyklejonych tematach każdego działu sekcji TYM[/b] temacie.21 grudnia 2020
W toku dyskusji rozpoczętej przez Zosha Slorkana, zadecydowano o wprowadzeniu nowych korzyści dla postaci o poziomie przekraczającym maksymalny, 60 poziom w systemie RPG. Za każde dodatkowe 10 000 PD, postać otrzymuje dodatkowy bonus procentowy do regeneracji statystyk uników i Mocy, w zależności od posiadanej profesji. Konkretne wartości są dostępne do wglądu w punktach 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 systemu RPG.3 stycznia 2021
Za sugestią Besha'laet'aune, zmieniono wymagania zaliczenia z atutu Równowaga I.7 lutego 2021
Zaakceptowano pomysł Zosha Slorkana dotyczący usunięcia z podpunktu 1.e wzoru podania pola przeznaczonego na adres e-mail kandydata. Więcej szczegółów w TYM poście.22 marca 2021
Przyjęto propozycję Zosha Slorkana co do przesunięcia godziny, o której wersja mapy zmienia się na nocną z 19:30 na 20:30.16 kwietnia 2021
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie szesnastej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:
- Bart
- Elia
- Siad Avidhal13 lipca 2021
Rozszerzono dział Magazyn o nowy temat zawierający informację o wszelkim sprzęcie dodatkowym, który nie podpada pod inne kategorie. Autorką pomysłu jest Arelle Deron.13 lipca 2021
Uporządkowano kategoryzację broni palnej w dziale Magazyn, korzystając z podziału zaproponowanego przez Zosha Slorkana.13 lipca 2021
Z inicjatywy Farhira Carra dokonano skrócenia czasu oczekiwania na organizację wprowadzenia przez kandydatów. Z finalną treścią zapisu autorstwa Ashtara Teya można zapoznać się w punkcie 9.3.6 regulaminu.13 lipca 2021
Z inicjatywy Farhira Carra zaktualizowano treść tekstu "O nas", będącym streszczeniem fabuły i opisem organizacji. Autorami aktualizacji są Thang Glauru i Ashtar Tey, z poprawkami Elii Vile.3 października 2021
Z inicjatywy Farhira Carra dodano do regulaminu zasadę określającą moment rozpoczęcia rozgrywki RP po zmianie mapy. Autorem podpunktu 1.2.7 jest Siad Avidhal.12 października 2021
Zaakceptowano propozycję zmian wysuniętą przez Zosha Slorkana, polegających na usunięciu pola "Priorytet" i zastąpieniu go polem "Typ" w wiadomościach w Sieci Wewnętrznej.25 października 2021
Z tematu "Finanse" usunięto historię wszystkich operacji finansowych, zgodnie z sugestią Zosha Slorkana.28 października 2021
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono cykliczne głosowanie wszystkich członków w sprawie siedemnastej kadencji Rady Jedi. W jej skład na okres pół roku weszli:
- Bart
- Elia
- Ashtar Tey28 października 2021
Przegłosowano projekt nowej mechaniki przedstawiony przez Zosha Slorkana. Od tego momentu blastery przestawione w tryb ogłuszania otrzymują 15% bonus do zbijanych punktów uników, zgodnie z istniejącym kanonem.
Awatar użytkownika
Ashtar Tey
Rycerz Jedi
Posty: 2080
Rejestracja: 08 kwie 2010, 10:47
Nick gracza: Gluppor
Kontakt:

Re: Dziennik ustaw

Post autor: Ashtar Tey »

Dodano kolejną dużą, choć jeszcze niekompletną aktualizację dziennika ustaw. Za pomoc w napisaniu sporej części opisów serdecznie dziękuję Alainowi.
Awatar użytkownika
Ashtar Tey
Rycerz Jedi
Posty: 2080
Rejestracja: 08 kwie 2010, 10:47
Nick gracza: Gluppor
Kontakt:

Re: Dziennik ustaw

Post autor: Ashtar Tey »

Dziennik ustaw został zaktualizowany o wszystkie omówione i zamknięte do dnia dzisiejszego sprawy. Nowe wpisy obejmują prawie 2 ostatnie lata dyskusji w sali obrad.
Awatar użytkownika
Ashtar Tey
Rycerz Jedi
Posty: 2080
Rejestracja: 08 kwie 2010, 10:47
Nick gracza: Gluppor
Kontakt:

Re: Dziennik ustaw

Post autor: Ashtar Tey »

Dziennik ustaw został zaktualizowany o zmiany, które zaszły w przeciągu ostatniego roku. Za przygotowanie wpisów dziękuję Siadowi!
Awatar użytkownika
Ashtar Tey
Rycerz Jedi
Posty: 2080
Rejestracja: 08 kwie 2010, 10:47
Nick gracza: Gluppor
Kontakt:

Re: Dziennik ustaw

Post autor: Ashtar Tey »

Dziennik ustaw został zaktualizowany o zmiany, które zaszły w przeciągu ostatnich miesięcy.
ODPOWIEDZ