Strona 2 z 2

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Post: 06 sty 2018, 17:55
autor: Rada Jedi
Cały punkt 8.6. został sporządzony na nowo z powodu przegłosowania propozycji Rycerza Jedi Fenderusa, aby skład Rady Jedi ograniczyć do maksymalnie trojga członków i zrezygnować z wymogu parzystości.

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Post: 31 sie 2018, 15:58
autor: Ashtar Tey
W regulaminie zmieniono punkt 2.2.6 poprzez zwiększenie limitu rozmiaru skina do 20 mb.

Pomysłodawcą zmiany jest Rycerz Fenderus.

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Post: 24 mar 2019, 1:24
autor: Siad Avidhal
Do regulaminu wprowadzono zmiany dotyczące szablonu podania, który widnieje w punkcie 9.1.2.
Zmiany obejmują usunięcie dotychczasowego podpunktu "c", dotyczącego miejsca zamieszkania - tym samym zmieniając ich kolejność. Aktualnie pierwszy fragment wzoru wygląda następująco:
1. Informacje bazowe:
a. Imię:
b. Wiek:
c. Zainteresowania/Hobby:
d. Kilka zdań o sobie i swoim charakterze:
e. Kontakt:
    - email
    - steam

Inicjatorem zmiany jest Rycerz Fenderus.

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Post: 23 maja 2019, 23:13
autor: Rada Jedi
Po upływie tygodnia od wniesienia propozycji poprawek przez Rycerza Jedi Fenderusa, zmieniona została treść punktu 1.1.1, wspominająca w obecnej postaci jedyne dopuszczalne zastosowania komendy noclip, a także zniesiona została zależność limitu szat treningowych zależnie od rangi - każdemu przysługuje możliwość posiadania maksymalnie pięciu.

Zmodyfikowano także punkt 2.2.5, pozwalając na dysponowanie zbroją w skinie w uzasadnionych fabularnie przypadkach, także na podstawie propozycji Rycerza Jedi Fenderusa, zmodyfikowanej przez Padawana Edgara Alexandra.

Punkty 1.3.1, 1.3.2 i 10.2 Regulaminu przeszły kosmetyczne zmiany w postaci uprecyzyjnienia zapisów.

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Post: 19 paź 2019, 13:05
autor: Siad Avidhal
Zmodyfikowano punkt 9.2.4 - skracając czas oczekiwania między odrzuconym podaniem a możliwością złożenia nowej aplikacji do 14 dni.

9.2.4. Kandydat może jednorazowo złożyć wyłącznie jedno podanie. Jeżeli zostanie ono odrzucone, kandydat może złożyć kolejne po upływie 14 dni od dnia zakończenia głosowania. Zakładanie dodatkowych kont i składanie z nich następnych podań z pominięciem czasu oczekiwania wiąże się z automatycznym odrzuceniem wszystkich podań kandydata i zbanowaniem go na pełen rok.


Inicjatorem zmiany jest Padawan Fell Morghan, a autorem modyfikacji treści Mistrz Elia.

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Post: 15 lis 2019, 19:28
autor: Siad Avidhal
1.2. Komunikacja
1.2.1. Domyślny kanał (chat) gry stosowany jest wyłącznie do wypowiedzi postaci, w klimacie RP.
1.2.2. Wiadomości prywatne mogą być wykorzystywane przez graczy w dowolny sposób, za porozumieniem obu stron.
1.2.3. Wszelkie czynności należy umieszczać w strzałkach, posługując się białym tekstem: ^7<Opis czynności>
1.2.4. W ten sam sposób opisuje się wszystkie elementy niemożliwe do przedstawienia z użyciem gry – mimikę, ton postaci. Opisuje się jedynie widoczne zewnętrznie zachowania, nie myśli lub uczucia postaci.
1.2.5. Wypowiedzi postaci w języku innym niż galaktyczny wspólny powinny być zapisane w formacie: ^3Nazwa języka: ^2Treść wypowiedzi.
1.2.6. Wszelkie opisy powinny być maksymalnie obrazowe i precyzyjne.
1.2.7. W razie, gdyby potrzebne było napisanie wiadomości poza klimatem gry – należy używać do tego nawiasów. Stosowanie ich powinno mieć miejsce jednak tylko wtedy, gdy jest to niezbędne - do informacji o kłopotach technicznych, afkowaniu (gdy nie można go usprawiedliwić w RP), czy poprawienia wysłanej w RP wiadomości.
1.2.8. W miarę możliwości wszelkie nawiasy należy zastępować PW.
1.2.9. Skrajnie karane będzie stosowanie nawiasów do komentarzy nt. RP, rozmów niezwiązanych z grą, czy spamu emotami.


Dodany został nowy podpunkt regulaminu odnoszący się do używania języków innych niż "wspólny", zajmując oznaczenie 1.2.5.

Pomysłodawcą zmiany był Rycerz Jedi Fenderus; autorem treści jest Mistrz Elia.

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Post: 21 lut 2020, 20:20
autor: Siad Avidhal
W podpunkcie 1.2.2. regulaminu pojawiły się zmiany w związku z tym tematem.

1.2.2. Wiadomości prywatne służą jako kanał fabularny o ograniczonym, personalnym zasięgu. Mogą być jednak wykorzystywane przez graczy, za porozumieniem obu stron, jako chat niefabularny przy objęciu treści wiadomości nawiasami.


Pomysłodawczynią zmiany jest Mistrz Jedi Elia Vile. Podziękowania należą się również Rycerzowi Zoshowi Slorkanowi za dostrzeżenie potrzeby aktualizacji regulaminu.