Regulamin "Szlakiem Jedi"

Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Rada Jedi dodano: 07 mar 2013, 13:43

REGULAMIN ORGANIZACJI "SZLAKIEM JEDI"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Szlakiem Jedi to organizacja roleplay w świecie Gwiezdnych Wojen, podejmująca się tworzenia realiów życia grupy zrzeszonej pod ideami Zakonu Jedi, lecz poza jego formalnymi strukturami. Prowadzimy rozgrywkę w grze Jedi Knight: Jedi Academy. Przyświeca nam budowa jak najbardziej realistycznego i najbardziej rozbudowanego świata Gwiezdnych Wojen, w którym sami, każdą pojedynczą postacią, tworzymy snutą tu opowieść. Każdy członek organizacji jest z definicji i uczestnikiem i współtwórcą, a proporcje między tymi rolami zależą wyłącznie od jego woli.
W prowadzonej przez siebie grze stawiamy na współpracę i dobrą atmosferę. Nasza organizacja powstała w zwartym, pozytywnie nastawionym gronie pozbawionym uprzedzeń i taką atmosferę chcemy podtrzymywać. Działamy w założeniu, iż wszyscy uczestniczymy w tym projekcie dla tworzenia jak najlepszej rozgrywki, dążąc do najwyższej jakości wszystkich aspektów. Wymagamy jednak wzajemnego szacunku i sprawiedliwego traktowania, uczciwych ocen, rzetelności i obiektywizmu - co ma decydować o świetnej zabawie w gronie naszej organizacji.


1. ROZGRYWKA ROLEPLAY
1.1. Gra
1.1.1. Zabronione jest stosowanie wszelkich cheatów bez zgody osoby prowadzącej rozgrywkę, za wyjątkiem używania komendy noclip do powrotu na miejsce otrzymania obrażeń i korekty ustawienia postaci w animacji.
1.1.2. Schemat zdolności w grze jest określany przez nauczycieli i nie może być samodzielnie zmieniany.
1.1.3. Zakazane jest wykorzystywanie błędów gry w jakiejkolwiek formie.

1.2. Komunikacja
1.2.1. Domyślny kanał (chat) gry stosowany jest wyłącznie do wypowiedzi postaci, w klimacie RP.
1.2.2. Wiadomości prywatne służą jako kanał fabularny o ograniczonym, personalnym zasięgu. Mogą być jednak wykorzystywane przez graczy, za porozumieniem obu stron, jako chat niefabularny przy objęciu treści wiadomości nawiasami.
1.2.3. Wszelkie czynności należy umieszczać w strzałkach, posługując się białym tekstem: ^7<Opis czynności>
1.2.4. W ten sam sposób opisuje się wszystkie elementy niemożliwe do przedstawienia z użyciem gry – mimikę, ton postaci. Opisuje się jedynie widoczne zewnętrznie zachowania, nie myśli lub uczucia postaci.
1.2.5. Wypowiedzi postaci w języku innym niż galaktyczny wspólny powinny być zapisane w formacie: ^3Nazwa języka: ^2Treść wypowiedzi.
1.2.6. Wszelkie opisy powinny być maksymalnie obrazowe i precyzyjne.
1.2.7. Po każdej zmianie mapy wprowadzana jest narracja ogólna, a uczestnik czeka ze startem swojej gry na pojawienie się dowolnej wiadomości fabularnej w oknie czatu.
1.2.8. W razie, gdyby potrzebne było napisanie wiadomości poza klimatem gry – należy używać do tego nawiasów. Stosowanie ich powinno mieć miejsce jednak tylko wtedy, gdy jest to niezbędne - do informacji o kłopotach technicznych, afkowaniu (gdy nie można go usprawiedliwić w RP), czy poprawienia wysłanej w RP wiadomości.
1.2.9. W miarę możliwości wszelkie nawiasy należy zastępować PW.
1.2.10. Skrajnie karane będzie stosowanie nawiasów do komentarzy nt. RP, rozmów niezwiązanych z grą, czy spamu emotami.

1.3. Odgrywanie postaci
1.3.1. Na serwerze stale obowiązuje rozgrywka RP - samowolne prowadzenie innych aktywności jest zabronione.
1.3.2. Student ma obowiązek umieszczenia pełnej karty postaci na forum i poprawnego podawania wszelkich atrybutów, umiejętności i atutów w grze.
1.3.3. Nie należy stosować opisów inwazyjnych narzucających graczom reakcje, przykładowo więc: „<krzyczy na innych wywołując u nich lęk i uległość>”. Opisy mogą zawierać wyłącznie sugestie, nie mogą narzucać reakcji. Opisy inwazyjne stosować mogą wyłącznie prowadzący grę.
1.3.4. Opisując czynności, których obiektem jest inna postać, zawsze należy opisywać to jako próbę, staranie, bądź rozpoczęcie działania. Zawsze należy pozostawić drugiej osobie i/lub prowadzącemu grę szansę na reakcję i kontrdziałanie.
1.3.5. Zabrania się wcielania w inne postacie poza swoją własną bez otrzymania na to zgody.


2. WYPOSAŻENIE POSTACI

2.1. Ekwipunek
2.1.1. Posiadanie przez postać wszelkiego wyposażenia musi być zatwierdzone w podaniu kandydata, jeśli ma on pojawić się w świecie gry z dowolnego rodzaju wyposażeniem.
2.1.2. Zdobywane w trakcie rozgrywki przedmioty nie są regulowane żadnymi normami przy traktowaniu ich pozyskiwania jako naturalnego wyniku gry.

2.2. Skin
2.2.1. Występują limity dotyczące ilości szat ceremonialnych w zależności od rangi:
      - Adept - 5 szat treningowych,
      - Padawan i Uczeń Jedi - 5 szat treningowych i 1 ceremonialna,
      - Rycerz Jedi - 5 szat treningowych i 2 ceremonialne,
      - Mistrz Jedi - 5 szat treningowych i 3 ceremonialne.
2.2.2. Szaty treningowe powinny być proste i jednolite, nie może w nich dominować czerń.
2.2.3. Modyfikowane warianty tych samych szat (wersje ze zmienianymi płaszczami, butami, paskami) i ich specjalne wersje (odzwierciedlające obrażenia, funkcjonujące jako hologram i tym podobne) są traktowane jako jedna szata.
2.2.4. Stroje cywilne nie są ograniczane niczym poza maksymalnym rozmiarem pliku.
2.2.5. Skiny mogą zawierać pojedyncze, niedominujące pancerne elementy dodatkowe (buty, rękawice, naramienniki, nagolenniki). Korzystanie ze skinów zawierających pełen, okrywający całe ciało pancerz musi być uzgodnione z członkami Rady Jedi i uzasadnione od strony fabularnej.
2.2.6. Wielkość pliku ze skinem nie może przekroczyć 20MB.


3. IMIONA I RASY
3.1. W nicku w grze każdy członek organizacji musi posiadać przed imieniem rangę swej postaci.
3.2. Imiona postaci muszą być klimatyczne i zgodne ze światem Gwiezdnych Wojen, a więc pozbawione polskich sformułowań.
3.3. W całym nicku pojawić się może tylko jeden, wybrany przez studenta kolor. Może on ozdabiać jedną literę imienia i znak „|” między rangą a imieniem.
3.4. Każdy członek organizacji zobowiązany jest do używania imienia (lub imienia i nazwiska) postaci jako nicka na forum.


4. ZACHOWANIE
4.1. Do wszystkich członków organizacji odnosimy się z szacunkiem.
4.2. Wszelkie konflikty rozwiązywane powinny być z zachowaniem powszechnych zasad kultury, na drodze rozmów.
4.3. Wszelkie zachowania jawnie prowadzące do powstawania konfliktów poza grą będą bezwzględnie karane, spotykając się z natychmiastowymi i surowymi reakcjami.
4.4. We wszelkich dyskusjach i sprawach poruszanych w ramach ugrupowania oczekuje się merytorycznej argumentacji – jakiekolwiek argumenty „ad personam” i podobne zachowania będą tępione.


5. TRENINGI
5.1. Oczekuje się obecności studentów na dyżurach i treningach stałych dla swoich grup, których terminy do cyklicznej gry ustala się wspólnie poprzez forum. O niemożności uczestnictwa na takim spotkaniu należy informować w specjalnym temacie działu "Rozkład zajęć"; jeśli nie było możliwe umieszczenie informacji przed zajęciami, należy to zrobić przy najbliższej okazji.
5.3. Uczęszczanie na treningi dodatkowe jest opcjonalne. Takie zajęcia nie mają stałych terminów i ustalane są dowolnie.
5.4. Każda grupa powinna mieć przynajmniej jeden stały termin spotkań w tygodniu.
5.5. W przypadku niskiej frekwencji studenta na treningach, może on zostać wyrzucony z grupy przez trenera.
5.6. Trenerami mogą być jedynie Rycerze Jedi lub Uczniowie Jedi pod kontrolą mentorów.


6. HIERARCHIA
6.1. Po przyjęciu podania, ukończeniu wprowadzenia i fabularnym wgłębieniu się postaci w realia organizacji podczas wolnej rozgrywki, kandydat otrzymuje rangę Adepta. Jest to okres próbny, podczas którego student musi wykazać się aktywnością i cechami pożądanymi przez organizację. Student w stopniu Adepta nie posiada pełnych praw członkowskich.
6.2. Rangę Padawana otrzymują jedynie ci Adepci, którzy zdali wszystkie zaliczenia, otrzymali pozytywną rekomendację od pełnoprawnych członków organizacji i przeszli Test.
6.3. Ranga Ucznia Jedi, czyli studenta przyjętego na osobiste szkolenie do wybranego Rycerza, zostaje przyznana jedynie wyróżniającym się Padawanom. Decyduje tu szeroko pojęta aktywność na serwerze i poza nim, zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji poprzez wszelkie zasługi dla niej, a także potencjał na sprawdzenie się w roli przyszłego Rycerza. Ponad tymi czynnikami stoi też osobista preferencja ewentualnego mentora.
6.4. Rycerz Jedi to członek organizacji, który zakończył swoje szkolenie. Zostaje nim Uczeń dużej aktywności, cechujący się dojrzałością, sprawdzający w roli trenera i organizatora misji. Do jego praw i obowiązków mogą należeć m.in.: prowadzenie grupy treningowej, organizacja misji, posiadanie ucznia.
6.5. Warunkiem otrzymania przez Rycerza Jedi prawa do przyjęcia honorowego stopnia Mistrza Jedi oraz tytułu wynikającego z profesji prestiżowej (a więc odpowiednio Mistrza Broni, Obserwatora Jedi, Mistrza Wiedzy) - lub osobistego, unikalnego tytułu zaakceptowanego w głosowaniu - jest wyszkolenie własnego ucznia na Rycerza Jedi, wysoka aktywność w swych zadaniach i liczne zasługi dla organizacji. Prawo to może zostać przyznane wyłącznie przez głosowanie wszystkich członków.7. GŁOSOWANIA OGÓLNE
7.1. Najwyższą moc ustawodawczą posiadają wszelkie ogólne głosowania całej organizacji – podjęte w nich decyzje są niepodważalne.
7.2. Członkowie organizacji mogą tworzyć dowolne tematy z propozycjami wszelkiego rodzaju zmian w funkcjonowaniu organizacji, wprowadzania nowych projektów. Mogą też przedstawiać wnioski o awanse, degradacje czy usuwanie innych członków, także w sytuacji, w której podjęta w tym zakresie przez Radę decyzja jest przez nich kwestionowana.
7.3. Głosu i wglądu w omawiane sprawy nie posiadają członkowie przebywający na okresie próbnym - Adepci. W szczególnych przypadkach osoba, która zakończy okres próbny, może nie otrzymać prawa do uczestnictwa w obradach mimo otrzymania rangi Padawana. Decyduje o tym specjalne głosowanie dotychczasowych członków. Jak w każdym innym wypadku, także i ta decyzja może zostać zmieniona w późniejszych obradach.
7.4. Każdy temat pozostaje otwarty przez siedem dni. W tym czasie członkowie wyrażają swoje opinie i pomysły w danej kwestii - po upływie tygodnia temat zostaje zamknięty, a przegłosowany większością wariant zostaje wprowadzony w życie. Jeśli temat okazuje się dotykać kilku kwestii i w ciągu tygodnia rozmów nie wyłania się klarowny rezultat, Rada segreguje omawiane kwestie na numerowaną listę punktów do przegłosowania.
7.5. Dyskusja może zostać zakończona w momencie, w którym jedna z opcji już została wybrana przez powyżej 50% uprawnionych do głosowania.
7.6. Jedynymi kwestiami, w których ogół członków nie stanowi najwyższego organu władzy są sprawy dotyczące szczegółowej linii fabularnej i organizacji szkoleń, ze względu na fakt, że na swym etapie studenci w tych akurat kwestiach z definicji nie są w stanie posiadać odpowiedniej wiedzy.

8. RADA JEDI
8.1. Rada Jedi jest głównym organem wykonawczym, wprowadza wszelkie zmiany ustalone przez grono ugrupowania.
8.2. Warunkiem znalezienia się w składzie Rady Jedi jest stopień Rycerza Jedi.
8.3. Do kompetencji Rady Jedi należy: administrowanie stroną, forum i serwerem gry oraz podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych niższej rangi, w których ogólne głosowanie byłoby nieopłacalne. W ostatnim wypadku ogół członków ma prawo kwestionować decyzję. Wyłączną odpowiedzialnością Rady Jedi są także sprawy związane z linią fabularną oraz szczegółową organizacją prowadzonych szkoleń.
8.4. Rada Jedi samodzielnie organizuje Testy i awansuje członków, co nie zmienia wyższej wagi głosowania ogólnego w razie konfliktu.
8.5. Rada Jedi składa się z maksymalnie trojga członków.
8.6. Skład Rady Jedi wybierany jest w organizowanych co sześć miesięcy wyborach, które ogłaszają jej kończący kadencję członkowie. W wyborach uczestniczą wszyscy członkowie organizacji z prawem głosu.
8.6.1. Głosuje się poprzez wyrażenie głosu pozytywnego, neutralnego lub negatywnego wobec każdego z kandydatów. Aby być kwalifikowanym do wejścia w skład Rady Jedi, należy uzyskać przynajmniej 50% głosów pozytywnych. Radnymi zostają osoby z najkorzystniejszym bilansem głosów.
8.6.2. Jeśli wybrani kandydaci posiadają zbliżone ilości głosów, prowadzone są adekwatne dogrywki.


9. REKRUTACJA
9.1. Podanie
9.1.1 Nazwa tematu - nick [Podanie]
9.1.2 Szablon podania:

         1. Informacje bazowe:
            a. Imię:
            b. Wiek:
            c. Zainteresowania/Hobby:
            d. Kilka zdań o sobie i swoim charakterze:
            e. Nazwa konta Steam:
         2. Doświadczenie z RP:
            a. Formy rozgrywki:
            b. Organizacje/Grupy:
            c. Staż:
            d. Powód zakończenia gry:
         3. Postać:
            a. Imię i nazwisko:
            b. Wiek:
            c. Pochodzenie:
            d. Rasa:
            e. Wygląd:
            f. Historia (co najmniej 800 słów):
         4. Informacje dodatkowe:
            a. Czego szukasz w RP w organizacji i co jest dla Ciebie w grze najważniejsze?
            b. Skąd dowiedziałeś się o organizacji?

9.2. Uwagi
9.2.1. Podania można składać jedynie w wyznaczonym do tego dziale, przestrzegając dodatkowych instrukcji w nim umieszczonych.
9.2.2. Podanie musi uwzględniać wszystkie podane punkty i spełniać wymóg 800 słów w historii – inaczej zostanie automatycznie odrzucone.
9.2.3. Po publikacji podania nie można nanosić poprawek.
9.2.3. Postać kandydata nie może posiadać żadnych zdolności w Mocy, nie może też być w żaden sposób związana z Ciemną Stroną Mocy.
9.2.4. Kandydat może jednorazowo złożyć wyłącznie jedno podanie. Jeżeli zostanie ono odrzucone, kandydat może złożyć kolejne po upływie 14 dni od dnia zakończenia głosowania. Zakładanie dodatkowych kont i składanie z nich następnych podań z pominięciem czasu oczekiwania wiąże się z automatycznym odrzuceniem wszystkich podań kandydata i zbanowaniem go na pełen rok.

9.3. Dalsze postępowanie
9.3.1. Temat jest zamykany zawsze po upływie siedmiu dni. O werdykcie decyduje balans głosów, o którym traktują dalsze punkty.
9.3.2. Członkowie mogą zagłosować za bądź przeciw wprowadzeniu kandydata do gry, mogą też wstrzymać się od głosu.
9.3.3. Jeśli przeważają głosy pozytywne, podanie zostaje zatwierdzone, a kandydat musi czekać na wprowadzenie według informacji wskazanych w dziale rekrutacyjnym.
9.3.4. Jeśli ilość głosów pozytywnych równa się ilości głosów negatywnych, decyduje balans głosów członków Rady Jedi.
9.3.5. Po akceptacji podania, kandydat ma tydzień na wykonanie odpowiednich zadań. Należy do nich wysłanie listy terminów dogodnych na przeprowadzenie wprowadzenia, umieszczenie na forum skina swej postaci w odpowiednim temacie, przesłanie konta Steam i dostarczenie karty postaci wyznaczonemu członkowi organizacji.
9.3.6. Od momentu zaakceptowania podania, przygotowywane jest wprowadzenie postaci kandydata. Jego termin zostaje ogłoszony do siedmiu dni od akceptacji podania, po spełnieniu przez kandydata wyznaczonych zadań.


10. UWAGI DODATKOWE
10.1. Członek organizacji nie może być jednocześnie członkiem żadnego innego zakonu/stowarzyszenia/klanu RP w grze Jedi Academy. W chwili wstąpienia do tej organizacji musi zrezygnować z członkostwa w innych tego typu ugrupowaniach.
10.2. Naruszenia regulaminu karane będą tymczasowymi banami, a ostatecznie nawet degradacjami bądź wyrzuceniem z ugrupowania.
10.3. Członków obowiązują także dodatkowe zasady umieszczone w przeznaczonych na nie działach.


Autorzy regulaminu:
Rycerz Jedi Bart
Rycerz Jedi Gluppor
Padawan Vinax Raxem
Rycerz Jedi Elia Vile
Rycerz Jedi Fenderus


Regulamin wszedł w życie z dniem 07.03.13r.
Ostatnia nowelizacja miała miejsce w dniu 03.10.21r.
Obrazek
Awatar użytkownika
Rada Jedi
 
Posty: 466
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Rada Jedi dodano: 08 maja 2013, 0:12

Zmieniono treść punktu 9.2.4, który ma teraz następujące brzmienie:
9.2.4. Kandydat może złożyć tylko jedno podanie w ciągu trzech miesięcy. Zakładanie dodatkowych kont i składanie z nich następnych podań wiąże się z automatycznym odrzuceniem obu i zbanowaniem na pełen rok.
Obrazek
Awatar użytkownika
Rada Jedi
 
Posty: 466
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Rada Jedi dodano: 20 maja 2013, 20:08

Zaktualizowane zostały w znaczącym stopniu wszystkie podpunkty punktu 9.3. Dokonano następujących zmian:
- rozszerzono podpunkt 9.3.1.
- uszczegółowiono podpunkt 9.3.5.
- dodano podpunkt 9.3.6.

Naniesione poprawki są kodyfikacją najświeższych wewnętrznych ustaleń, wartych zawarcia choćby z powodu przydatności dla rekrutów.
Obrazek
Awatar użytkownika
Rada Jedi
 
Posty: 466
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Rada Jedi dodano: 11 gru 2013, 18:07

Po przeprowadzeniu odpowiedniego głosowania, zmienione zostało brzmienie punktu 7.6, który został teraz rozszerzony o dodatkowe kwestie.
Obrazek
Awatar użytkownika
Rada Jedi
 
Posty: 466
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Elia dodano: 09 sie 2014, 21:18

Z racji zmian przedstawionych w sekcji ogłoszeń, modyfikacji zostały poddane punkty 6.5 oraz od strony terminologii punkt 2.3.1. Współautorem modyfikacji, jak i pomysłodawcą wszystkich zmian jest Padawan Fenderus.
Obrazek
Awatar użytkownika
Elia
Mistrz Jedi
 
Posty: 2319
Rejestracja: 03 lip 2011, 13:29

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Elia dodano: 19 wrz 2014, 3:25

Pnkt 9.1.2, zawierający wzór podania do organizacji, został zaktualizowany z powodu zmian przegłosowanych przez członków. Z dzisiejszym ogłoszeniem Rady wymieniającym zmiany, dotyczące punktów 1e, usuniętego punktu 1f, oraz nowego brzmienia punktu 4a, można zapoznać się pod tym odnośnikiem.
Obrazek
Awatar użytkownika
Elia
Mistrz Jedi
 
Posty: 2319
Rejestracja: 03 lip 2011, 13:29

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Rada Jedi dodano: 28 lut 2015, 21:01

Punkt 9.3.1 został zaktualizowany na podstawie propozycji zmian przegłosowanych w debacie zapoczątkowanej przez Padawana Alaina Xerena, mającej na celu usprawnienie procesu rekrutacji. Od tej pory każde podanie jest rozpatrywane przez tydzień, niezależnie od ilości i balansu głosów. Pozostałe procedury są niezmienne.
Obrazek
Awatar użytkownika
Rada Jedi
 
Posty: 466
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Elia dodano: 01 mar 2015, 0:35

Punkt 9.3.6 regulaminu został zmieniony, zaktualizowano wyznaczone terminy.
Obrazek
Awatar użytkownika
Elia
Mistrz Jedi
 
Posty: 2319
Rejestracja: 03 lip 2011, 13:29

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Elia dodano: 07 mar 2015, 23:08

Punkt 9.2.4. regulaminu został zaktualizowany, skrócono czas oczekiwania między składaniem kolejnych podań do 30 dni.
Obrazek
Awatar użytkownika
Elia
Mistrz Jedi
 
Posty: 2319
Rejestracja: 03 lip 2011, 13:29

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Rada Jedi dodano: 03 kwie 2015, 21:16

Wprowadzona została seria zmian w treści Regulaminu, ustalana w trzech oddzielnych dyskusjach.

Zmiany objęły następujące części:
- 1.2, z którego usunięto dwa podpunkty traktujące o technicznej funkcji komunikatora i PW;
- 2.3.5, który jest nowym podpunktem regulującym niezapisaną wcześniej zasadę;
- 3.2, z którego usunięto zbędne treści;
- 5.1, 5.2 i 5.5, których zapis zmodyfikowano dla poprawy czytelności;
- 6.1, gdzie uściślono charakter rangi Adepta;
- 7.4, 7.5, 7.6 i 7.7, gdzie zmieniono kolejność podpunktów i zapisano je w nowej formie.

Autorami zmian są Uczeń Fenderus, Mistrz Bart, Rycerz Gluppor i Uczeń Siad Avidhal.

Wszystkie wprowadzone modyfikacje nie zmieniają obowiązujących reguł samych w sobie, a jedynie uściślają dotychczasowe zapisy i usuwają zbędne elementy.
Obrazek
Awatar użytkownika
Rada Jedi
 
Posty: 466
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Cradum Vanukar dodano: 29 sie 2015, 14:33

Punkt 9.1.2 regulaminu, zawierający wzór podania został zaktualizowany - usunięto podpunkt 4c, traktujący o potencjalnych zdolnościach możliwych do zaoferowania organizacji.
Bart pisze:Nie stawiajcie mi pomników, słuchajcie Mahlera i Sibeliusa, wieczna chwała Mistrz Luki
Awatar użytkownika
Cradum Vanukar
Padawan
 
Posty: 1281
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Neil

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Elia dodano: 04 lut 2016, 23:37

Dodano punkt 3.4 regulaminu traktujący o wytycznych względem nicków na forum. Zmianę zaproponował Uczeń Jedi Fenderus.
Obrazek
Awatar użytkownika
Elia
Mistrz Jedi
 
Posty: 2319
Rejestracja: 03 lip 2011, 13:29

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Rada Jedi dodano: 09 sie 2016, 15:07

W treści regulaminu wprowadzono następujące poprawki:
- punkt 2.1. traktujący o mieczach świetlnych został w całości usunięty,
- punkt 5.1. scalono z dawnym punktem 5.2,
- punkt 7.4. został przepisany, aby lepiej oddać panujący zwyczaj głosowania,
- usunięto dawny punkt 7.4.1.

Autorem wszystkich zmian jest Uczeń Jedi Fenderus.
Obrazek
Awatar użytkownika
Rada Jedi
 
Posty: 466
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Rada Jedi dodano: 12 wrz 2016, 13:12

W treści regulaminu wprowadzono następujące poprawki:
- streszczono i ujednolicono punkt 1.2.6,
- połączono punkt 8.1. z nieistniejącym już punktem 8.3 dla lepszej czytelności,
- usunięto poprzednie punkty 8.5 i 8.7.3, mówiące o wewnętrznych sprawach Rady.

Autorem wszystkich zmian jest Uczeń Jedi Fenderus.
Obrazek
Awatar użytkownika
Rada Jedi
 
Posty: 466
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Re: Regulamin "Szlakiem Jedi"

Postautor: Elia dodano: 21 maja 2017, 13:21

Do regulaminu wprowadzono poprawki związane z modyfikacją szablonu podania: 9. REKRUTACJA, 9.1.2 Szablon podania, punkt 2:
2. Doświadczenie z RP:
a. Formy rozgrywki:
b. Organizacje/Grupy:
c. Staż:
d. Powód zakończenia gry:

Inicjatorem modyfikacji jest Rycerz Jedi Fenderus.
Obrazek
Awatar użytkownika
Elia
Mistrz Jedi
 
Posty: 2319
Rejestracja: 03 lip 2011, 13:29

Następna

Wróć do System RPG/Zasady

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość