Prawa autorskie


Stosowana w poniższym tekście nazwa własna „Szlakiem Jedi” opisuje niekomercyjną, internetową społeczność zrzeszoną w obrębie odpowiednich - wyznaczonych dalej - serwisów internetowych. Pod wymienionym wyżej pojęciem rozumie się wszystkie serwisy internetowe w domenie szlakiem-jedi.pl, oraz w obrębie prywatnego serwera gry Jedi Knight 3: Jedi Academy, którego adres pozostaje stale dostępny pod właściwymi oznaczeniami pod adresem internetowym forum.szlakiem-jedi.pl. Za „administratora/-ów” uznawać będzie się właściciela/-i konta hostingowego i domeny w ramach których przechowywane są gromadzone treści.

Wszelkie treści publikowane w obrębie „Szlakiem Jedi” pozostają objęte normowaniami prawa autorskiego zawartymi w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przez tę ustawę są chronione przed przywłaszczaniem autorstwa.
Zamieszczane w obrębie „Szlakiem Jedi” dzieła mogą być modyfikowane i rozpowszechniane także w tym zakresie przez pozostałych członków społeczności. Indywidualni twórcy zamieszczanych tworów zachowują pełne prawa do dalszych modyfikacji i rozpowszechniania poza „Szlakiem Jedi” w zakresie normowanym przepisami prawa autorskiego.
W wypadku zamieszczania przez pojedynczą osobę pracy zbiorowej zawierane są dodatkowo podpisy lub inne oznaczenia uszczegóławiające informacje o autorstwie. W pozostałych wypadkach uznaje się autorstwo osoby publikującej wybrane treści z użyciem indywidualnego konta użytkownika w systemie serwisu internetowego.

W ramach „Szlakiem Jedi” zawarte są treści takie jak tzw. sprawozdania i odprawy autorstwa członków tej społeczności, którzy dokonywali ich publikacji w ramach ugrupowania „Akademia Jedi na Yavin IV”. Zawarte tutaj ich autorstwa dzieła pełnią role opisowe, stanowiąc zróżnicowanej formy relacje z działalności wymienionego ugrupowania, w której autorzy uczestniczyli.

cron