Fundacja "Na Szlaku"

Fundacja "Na Szlaku"

Postautor: Siad Avidhal dodano: 03 paź 2019, 23:48

 
 
 
Fundacja "Na Szlaku"
im. Caleda Galfridiana & Mynara Devisa & Vergere
Obrazek


Siad Avidhal pisze:Fundacja "Na Szlaku" została powołana przez moją osobę, by zrzeszać jednostki i organizacje skłonne pomagać w szerokopojętej odbudowie galaktyki. Głównie osobom, które zostały jakkolwiek poszkodowane przez wojnę - weteranom, żołnierzom, uchodźcom. Dążyć do poprawy jakości ich życia, niwelować ich wykluczenie - tym samym wspierając Sojusz chociażby procentowo w odbudowie; lokalne planety w rozwoju i radzeniu sobie z problemem napływu uchodźców; weteranów, którym sojusz lub lokalny rząd nie ma środków pomagać.

Do tego celu niezbędne będzie zorganizowanie grona jak najlepiej prosperujących przedsiębiorców, instytucji i rządów, by zwiększyć obszar działań i tym samym wpływy, które mają być wykorzystywane na dalszy, rozwój - środki medyczne, transporty, naukę, specjalistów, ochronę i wiele, wiele innych. Fundacja, jako narzędzie charytatywne - jest również świetnym miejscem rozwoju dla biznesmenów, którzy w udziale mogą widzieć chociażby profity w postaci rozszerzania własnych kontaktów i wpływów, na zasadzie pozyskiwania kontaktów z innych regionów, współpracy z innymi osobami - albo po prostu reklamy. Warto pamiętać, że sama fundacja w roli patetycznego zbawcy, funkcjonuje jedynie głównie w skutkach i reklamach. Całościowy proces, to nic innego jak czysty biznes i polityka, by zachować możliwość rozwoju, pozyskiwania kontaktów i dóbr wszelakich, aby faktycznie mieć z czego tę pomoc udzielać. Należy pamiętać, że nikt o zdrowych zmysłach, kto dysponuje majątkiem nie skusi się na pomoc z samej wizji "bycia super". Liczą się jednak głównie rezultaty i to te rezultaty będą wyznacznikiem fundacji, jej funkcjonowania.

Nasza grupa zaś, dzięki temu ma okazję pokazać się w lepszym świetle w razie jakichś problemów, których niegdyś mieliśmy całą gamę - również wizerunkowych. Jesteśmy też na tyle mało wydajni finansowo, jeśli chodzi o generowanie zysków względem wydatków, że dodatkowe wsparcie i kontakty i nam z pewnością nie zaszkodzą. W krytycznych sytuacjach, mam również kilka ukrytych planów, które zapisałem w samym statucie. Niech to będzie zabezpieczenie dla nas, dla faktycznie potrzebujących i spróbujmy odciążyć chociaż trochę Sojusz przy zbieraniu się na nogi.
Obrazek
Awatar użytkownika
Siad Avidhal
Rycerz Jedi
 
Posty: 1863
Rejestracja: 15 lip 2010, 9:20
Nick gracza: Vinax

Re: Fundacja "Na Szlaku"

Postautor: Siad Avidhal dodano: 03 paź 2019, 23:50

 
 
 
Statut fundacji "Na Szlaku"
im. Caleda Galfridiana & Mynara Devisa & Vergere
Obrazek
Rozdział I | POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ukryte:


Rozdział II | CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Ukryte:Rozdział III | MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Ukryte:


Rozdział IV | ORGANY FUNDACJI

Ukryte:Rozdział V | ZMIANA STATUTU

Ukryte:


Rozdział VII | POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ukryte:
Obrazek
Awatar użytkownika
Siad Avidhal
Rycerz Jedi
 
Posty: 1863
Rejestracja: 15 lip 2010, 9:20
Nick gracza: Vinax

Re: Fundacja "Na Szlaku"

Postautor: Siad Avidhal dodano: 03 paź 2019, 23:50

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Bharn Agdarr
43KD-M8-733 Skoth, ul. Sądowa 6D/4533
- WYPIS -N-R-U: 9322-1342-23-863-12
NR-REG: 43124-9861-754-12
HOLOCOM: 912D/654.M23:9331
not.bharnagdar@holonet-ur.prak


Repertorium FA numer 5412B-212/28ABY

AKT NOTARIALNY

W dniu 12/5/28ABY wg. Galaktycznego Kalendarza Standardowego przed notariuszem Bharnem Agdarrem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Skoth przy ulicy Sądowej 6D lokal 4533, stawił się przedstawiciel Siada Avidhala, legitymujący się oświadczeniem przedstawicielstwa, składający zeznanie na pods. dokumentów:
               - tożsamości nr. 9844-2133/DJR/24122-D.AC oraz Zezwoleniem Sojuszu Galaktycznego nr. 5543XLM-91SJ
               - zamieszkały na planecie Mon Calamari, miasto Mon Cala, sekcja Bohaterów Sojuszu 144/17A dystryktu 2
Tożsamość ustalono na podstawie oświadczenia i numerów dokumentów spisanych poniżej nazwiska.


OŚWIADCZENIE O
USTANOWIENIU FUNDACJI


§1. Stawiający, zwany dalej "Fundatorem" oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą "Na Szlaku" imienia Caleda Galfridiana, Mynara Devisa oraz Vergere zwana dalej "Fundacją", która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach z dnia 06/04/19 ABY Nowej Republiki zaczerpniętej przez Sojusz Galaktyczny (Dz. U. z 20ABY nr. 46, poz. 203) oraz zaakceptowanego Statutu.

§2. Siedzibą Fundacji jest Mon Calamari, z placówką Zarządu na planecie Prakith.

§3. Celem fundacji jest:
Statut pisze:(...) pomoc istotom dotkniętym wojną i jej skutkami, wsparciu mieszkańców planet poprzez wielopłaszczyznowe działania aktywne, pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom zagrożonym bądź uległym wykluczeniu; poprzez organizację zapasów medycznych, racji żywnościowych, zakwaterowań, gwarantowanie specjalistycznej opieki lekarskiej na rzecz poprawy ich stanu zdrowia i warunków bytowych. Dodatkowo, Fundacja obliguje się do interwencji wielopłaszczyznowej na wypadek zagrożenia życia i zdrowia, praw istot humanoidalnych.

Statut pisze: 1. Wsparcie finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych, które spełniają kryteria celowe Fundacji lub/i działają zgodnie z celami ustanowionymi w statucie Fundacji.
2. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób oraz instytucji prowadzących działalności reasekuracyjne w imieniu Fundacji zgodnie z jej celami.
3. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celów Fundacji, i autonomiczne ich użytkowanie zgodnie z uzgodnioną działalnością, lub bezpłatne ich przekazywanie osobom bądź instytucją, o których mowa w punkcie 1 i 2.
4. Prowadzenie programów medycznych i zapewnienie wsparcia lekarskiego obejmującego region uzgodniony w §5.
5. Udzielanie pomocy materialnej i medycznej osobom poszkodowanym na warunkach określonych w §9, w tym również świadczenie niezbędnych usług protetycznych osobom objętym trwałym inwalidztwem i niezdolnością do pracy.
6. Udzielanie sprzętu uznanego za konieczny jednostkom o charakterze militarnym, politycznym i społecznym; tylko i wyłącznie prowadzącym działania przeciwdziałające przemocy i zjawisk patologii.
7. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie aktom terroru, wojny i szerzeniu się patologii społecznej.
8. Organizacja szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego oraz doradztwa prawnego.
9. Przyznawanie stypendiów i nagród osobom działającym zgodnie z celami i zamierzeniami Fundacji, jak i na jej rzecz, oraz finansowanie spotkań i seminariów na jej rzecz.
10. Skupianie i/lub zatrudnianie osób indywidualnych, prawnych i publicznych działających zgodnie z celami Fundacji oraz na jej rzecz.
11. Współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami politycznymi, fundacjami i stowarzyszeniami, jak i również jednostkami o charakterze militarnym, służb zdrowia i religijnym, działającymi na rzecz Fundacji lub zgodnie z jej celami.
12. Propagowanie treści zawartych w celach i ideach Fundacji w instytucjach, organizacjach oraz mediach.
13. Wspieranie działalności w zakresie zdrowia osób i instytucji, poprzez finansowanie materialne, wsparcie kulturowe i promujące.
14. Promowanie i wsparcie finansowe jednostek wybitnych z dziedziny nauki oraz wojskowości - w tym jednostek aspirujących (np. studentów); działającymi zgodnie z celami Fundacji, poprzez udzielanie stypendiów oraz organizacje spotkań mających na celu zaawansowane poszerzanie wiedzy nadprogramowej.
15. Poprawa bytu ofiar dotkniętych wojną poprzez gwarant pomocy ogólnomedycznej, psychologicznej, psychiatrycznej czy protetycznej.
16. Pomoc ofiarom dotkniętym wykluczeniem wskutek wojny w znalezieniu możliwości zarobkowej oraz mieszkaniowej.
17. Organizacja placówek pobytów tymczasowych oraz stałych ofiarom dotkniętym trwałą ewakuacją wskutek inwazji, działań terrorystycznych, wojennych czy kwarantanny.
18. Prowadzenie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz znalezieniu pracy dla osób dotkniętych skutkami wojny.
19. Wsparcie finansowe i materiałowe dla osób prowadzących regularne działania w arkanach celów Fundacji, pomocy istotom poszkodowanym przez wojnę czy też czynniki patologiczne w tym organizacje religijne o charakterze militarnym. Tylko i wyłącznie tym, które działają w obrębie celów Fundacji.
20. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących zbieżne z celami Fundacji działania, na zasadach mediacji, porad i pomocy prawnej wobec osób mających w zamiarze organizacje działań o celach podobnych do Fundacji.


§4. Na wstępną realizację celów wybranych przez Fundację, Fundator przeznacza 10.000 KR (dziesięć tysięcy kredytów), która stanowi fundusz założycielski Fundacji, wniesiony przez Fundatora.

§5. Fundacja posiada osobowość prawną w chwili zatwierdzenia jej przez Radę Rejestru Sądowego Sojuszu Galaktycznego.

§6. Wypisy aktu wydawać można Fundatorowi oraz Zarządowi Fundacji w dowolnej liczbie egzemplarzy.

§7. Naliczono opłaty:
               a) Taksę notarialną §3 & §5 rozporządzenia Ministerstwa Finansów Sojuszu (npds. daw. Nowej Republiki) z dnia 21/11/26 ABY (Dz. ust. 148 poz. 1564R) w kwocie 120 KR
               a) Taksę notarialną wg. §12 rozporządzenia Ministerstwa Finansów Sojuszu z dnia 10/03/28 ABY (Dz. ust. 12D/K9 poz. 43) w kwocie 20 KR
Ponadto pobrano podatek od towarów i usług od wyżej wymienionej kwot taksy zgodnie z art. 41 ustawy z 10/03/28 ABY o podatku od towarów i usług (Dz.U 123-DR/341 poz. 86 z późn. zm.) ze stawką 25% o kwocie 35 KR.
Razem:-------------------------175 KR


AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO

Na oryginalne własnoręczne podpisy Stawiającego, Przedstawiciela oraz Notariusza Bharna Agdarra.
Wypis aktu wydano: Przedstawicielowi
Repertorium FA numer: 5412B-212/28ABY
Opłatę pobrano przy oryginale.
Prakith - Skoth, dnia 12/05/28 ABY wg. Galaktycznego Kalendarza Standardowego


STAWIAJĄCY
Siad Avidhal
PRZEDSTAWICIEL
Nokit
NOTARIUSZ
Bharn Agdarr
Obrazek
Awatar użytkownika
Siad Avidhal
Rycerz Jedi
 
Posty: 1863
Rejestracja: 15 lip 2010, 9:20
Nick gracza: Vinax

Re: Fundacja "Na Szlaku"

Postautor: Siad Avidhal dodano: 04 paź 2019, 0:23

Obrazek

Członkowie Zarządu
Prezes Fundacji - Siad Avidhal, Nowy Zakon Jedi
Wiceprezes fundacji - Saria Roselyn Tu'vaden, Logistyka Wojenna Corulag
Członek zarządu - Nokit, Nokit-CO
Członek zarządu - Kershin Deral, Stowarzyszenie Kombatantów Rubieży
Doradca rządu Onderon - Avebila Calnic


Biuro Zarządu
Mon Calamari, miasto Mon Cala, sekcja Bohaterów Sojuszu 144/17A dystryktu 2.
Placówki i organizacje wspierające działalność
Stowarzyszenie Kombatantów Rubieży, siedziba: Onderon
Logistyka Wojenna Corulag, siedziba: Corulag
Nokit-CO, siedziba: Prakith


Organizacje popierające i promujące Fundację
Ministerstwo Spraw Społecznych Świata Onderon
Kalamariańska Fundacja “Ofiarom wojny na Rubieżach”
Fundacja “Weequayowie Koreliańscy RZzS”
Fundacja “Odik - Mur Jądra”


Placówki kontaktowe organizacji sprzymierzonych
Głębokie Jądro, Prakith: Prall, ulica Powstańców 18 ABY 21 - biuro logistyczne Nokit-CO
Głębokie Jądro, Odik II: ulica Alory Valo 46 - siedziba fundacji Odik - Mur Jądra
Światy Środka, Corulag: Miasto Crullov, plac Pamięci Sernpidala 23 - siedziba Logistyki Wojennej Corulag
Światy Środka, Korelia: Miasto Koronet, ul. Paralopa 23, piętro 44 - filia Logistyki Wojennej Corulag
Światy Środka, Bellassa: Klishire, ulica XCVII, budynek 25 - filia Logistyki Wojennej Corulag
Wewnętrzne Rubieże, Zeltros: Zeltros, ulica Północna 24 - Ambasada Świata Onderon
Wewnętrzne Rubieże, Manaan: Miasto Ahto, plac Republikański 45 - Ambasada Świata Onderon
Zewnętrzne Rubieże, Dac: Miasto Koralowych Głębin, budynek 9213, pokój 321 - Kalamariańska Fundacja “Ofiarom wojny na Rubieżach”


ZASOBY
- Biuro
- Prom typu Eta "Kielbasiora"
Obrazek
Awatar użytkownika
Siad Avidhal
Rycerz Jedi
 
Posty: 1863
Rejestracja: 15 lip 2010, 9:20
Nick gracza: Vinax

Re: Fundacja "Na Szlaku"

Postautor: Siad Avidhal dodano: 04 paź 2019, 1:07

Stan konta fundacji: 30 532 KR
Aktualne na 04.07.20
04.10.19 - 04.01.20
ROZLICZENIE 1-3
Saldo początkowe - 0 KR

WPŁATY
- Nokit-CO - 35 000 KR (kredyt bezterminowy)
- Logistyka Wojenna Corulag - 40 000 KR (kredyt bezterminowy)
- Rząd Onderon - 25 000 KR (kredyt bezterminowy)
Łącznie: 100 000 KR

WYPŁATY
Koszta stałe - 2840 KR * 3 MSC = 9 720 KR (pracownicy, lokale, obsługa)
Eksploatacja pojazdów - 900 KR
- Organizacja początkowa - 8 219 KR (dostosowanie lokali, procesy rekrutacyjne, zakup sprzętu)
- Zakup promu ETA - 30 742 KR
- Promocja - 11 233 KR
- Dofinansowanie do protezy dla weterana wojennego - 6 000 KR
Łącznie: 66 814 KR

Saldo końcowe - 33 186 KR04.01.20 - 04.04.20
ROZLICZENIE 4-7
Saldo początkowe - 33 186 KR

WPŁATY
- Wpłaty os. prywatnych - 10 726 KR (865 os.)
- Wsparcie małych firm - 1 124 KR
- Wsparcie dużych firm - 7 000 KR
- Rząd planetarny Roon - 3 200 KR
- Kraj Malthee planety Kinyen - 2 700 KR
- Wpłaty stałe - 2 050 KR (Onderon, Nokit CO, LW Corulag, Prakith, Dac)
Łącznie: 26 800 KR

WYPŁATY
Koszta stałe - 2 840 KR * 3 MSC = 9 720 KR (pracownicy, lokale, obsługa)
Eksploatacja pojazdów - 900 KR
- Organizacja darmowych porad zawodowych dla uchodźców na Hakassi - 8 500 KR (wynajem personelu, wynajem sali gimnastycznej w mieście Hakassi [7 dni], materiały)
- Pomoc uchodźcom w powrocie na Odik II z Khomm - 10 334 KR (Wynajmy z floty LW Corulag)
Łącznie: 29 454 KR

Saldo końcowe - 30 532 KR04.04.20 - 04.07.20
ROZLICZENIE 8-11
Saldo początkowe - 30 532 KR

WPŁATY
- Wpłaty os. prywatnych - 13 298 KR (689 os.)
- Wsparcie małych firm - 81 KR
- Wsparcie dużych firm - 2 400 KR
- Wsparcie rządu Dremulae - 2300 KR
- Wsparcie Stoczni Hakassi - 6 000 KR
- Szef kuchni/Celebryta Mogon Ghemsey - 7 000 KR
- Właściciel "COruscant March" Piete Steskevit - 17 000 KR
- Wpłaty stałe - 2 050 KR (Onderon, Nokit CO, LW Corulag, Prakith, Dac)
Łącznie: 50 129 KR

WYPŁATY
Koszta stałe - 2 840 KR * 3 MSC = 9 720 KR (pracownicy, lokale, obsługa)
Eksploatacja pojazdów - 900 KR
- Organizacja kampanii reklamowej na planecie Hakassi - 12 500 KR
- Organizacja refundacji protezy drogą sądową po niesłusznym odwołaniu dla weterana z Odik II - 4 250 KR
- Pomoc w relokacji obozu uchodźczego na Corulag - 3 600 KR
- Wsparcie psychologiczne dla weteranów z Onderonu - 1 800 KR
- Organizacja ubezpieczenia społecznego dla Stowarzyszenie Kombatantów Rubieży + pomoc prawna - 2 750 KR
- Wynajem i dostosowanie hali mieszkalnej przy transporcie uchodźców na Manaan - 6 000 KR
- Opłata za wyżywienie dla uchodźców na Manaan - 9 570 KR
- Zakup odzieży i zabawek dla dzieci uchodźców na Manaam - 3 200 KR
Łącznie: 54 290 KR

Saldo końcowe - 26 371 KR
Obrazek
Awatar użytkownika
Siad Avidhal
Rycerz Jedi
 
Posty: 1863
Rejestracja: 15 lip 2010, 9:20
Nick gracza: Vinax


Wróć do Informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość