Sieć wewnętrzna

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Tanna Saarai dodano: 31 paź 2018, 3:53

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Uczeń Jedi Tanna Saarai

Data wydarzenia: 31.10.18
Priorytet: najwyższy

Kod: Zaznacz cały
Choka ma Mistrzynie.
Obrazek
Awatar użytkownika
Tanna Saarai
Uczeń Jedi
 
Posty: 931
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Binol

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Tanna Saarai dodano: 02 lis 2018, 4:34

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Uczeń Jedi Tanna Saarai

Data wydarzenia: 31.10.18
Priorytet: niski

Kod: Zaznacz cały
W skutek kolejnego ataku łowców głów uszkodzony został panel kontrolny głównych drzwi. Zamówiłam już nowy.
Obrazek
Awatar użytkownika
Tanna Saarai
Uczeń Jedi
 
Posty: 931
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Binol

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Tanna Saarai dodano: 03 lis 2018, 11:43

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Uczeń Jedi Tanna Saarai

Data wydarzenia: 02.11.18
Priorytet: najwyższy

Kod: Zaznacz cały
Witajcie,

Skontaktował się ze mną w końcu komandor Hras Choka. Przystał na moją propozycję; zbyt łatwo moim zdaniem. Za Mistrzynię zaproponowałam mu po jednym z nas, z każdego stopnia: Adepta Fella Mohrgana, w którego wcieli się HD, Padawana Denarska Okka'rina, którego umiejętności władania mieczem będą nieocenione oraz siebie. Dodatkowo chciałabym, by leciał z nami Mistrz Bart. Jeśli zastosują jakiś rodzaj skanera wykrywającego formy życia liczba nadal będzie się zgadzać z tym co im przedstawiłam. Co dalej? Nie mam zielonego pojęcia...
Skontaktują się z nami ponownie w przeciągu paru dni i podadzą koordynaty, na które mamy się udać nieuzbrojonym frachtowcem wraz z pilotem, który nie będzie uczestniczył w wymianie. Następne będziemy dostawać na bieżąco. Zapewniono mnie, iż każdy inny pojazd zostanie zestrzelony.
To wariant siłowy...

Ale wczoraj bothanin Karan Sid'hani zasugerował inny, który przebrnął mi kiedyś przez myśl, lecz wtedy odrzuciłam go już niemal od razu. Zakłada on pojmanie jakiejś grupy kultystów i dokonanie faktycznej wymiany.
Problemy jakie przysparza ten wariant, choć prostszy, możecie dostrzec sami bardzo łatwo. Dodatkowo przekazałam już im propozycję... Choć możliwe, iż dałoby się ją zmienić skazując na piekło bycia Uśmiercicielem wielu Kultystów.

Uczennica Tanna Saarai.
Obrazek
Awatar użytkownika
Tanna Saarai
Uczeń Jedi
 
Posty: 931
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Binol

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Tanna Saarai dodano: 05 lis 2018, 0:23

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: brak danych
Współrzędne planetarne: brak danych
Nadawca: Uczeń Jedi Tanna Saarai

Data wydarzenia: 04.11.18
Priorytet: średni

Kod: Zaznacz cały
Wracam właśnie z bitwy nad Primus Goluud i choć ta została przez nas wygrana, straciliśmy w niej, poza wieloma myśliwcami, Exploratora w skutek nieszczęśliwego wypadku z udziałem Ego. Bothanie zobligowali się do naprawienia tej szkody i odbudowania bądź pokrycia kosztów odbudowy Nebuli.

Poległo ponad pół tysiąca żołnierzy, a admirał Tasenter został poważnie ranny. Całe dowództwo jednak przeżyło.

Uczennica Tanna Saarai.
Obrazek
Awatar użytkownika
Tanna Saarai
Uczeń Jedi
 
Posty: 931
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Binol

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Tanna Saarai dodano: 07 lis 2018, 1:21

Obrazek
Kanał: Prywatny, szyfrowany
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13

Data nadania: 07.11.18
Nadawca: Uczeń Jedi Tanna Saarai
Odbiorca: Podkomisarz Vallerian Mander - Agencja Federalna Prakith


Kod: Zaznacz cały
Witam,

Nadaję tę wiadomość szyfrowanym kanałem z wiadomych powodów.

Zgodnie z naszymi ustaleniami przesyłam kopię umowy zawartej z Revinem Sarastem, proszę o uzupełnienie jego danych; data urodzenia oraz numer dowodu osobistego. Przesyłam również kopię odprawy misji, w której wziął udział Adept Garrin Sul w trakcie zarzucanego mu zabójstwa wraz z kopią raportu z tejże. W tym proszę o wpisanie daty z wiadomego zajścia, najlepiej w okresie 2 dni przed tymże. Niestety nie jestem go pewna i nie chcę popełnić błędu.

Pozdrawiam,
Uczennica Tanna Saarai

Załącznik 1
UMOWA ZLECENIE nr 05/29

Umowa zawarta w dniu 12/05/29 ABY pomiędzy:
Uczeń Jedi Tanna Saarai zwaną dalej Zleceniodawcą
a
Panem Revinem Sarst zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Dane Zleceniobiorcy:
Data urodzenia: [WPISAĆ DATĘ]
Nr dowodu osobistego: [WPISAĆ NUMER]
Miejsce urodzenia: Korelia
Rasa: Człowiek

§ 1
1. Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy:
       PRZEPROWADZENIE ŚLEDZTWA NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIK #1 W TYM:
  a) Potwierdzenie bądź wykluczenie powiązania Adepta Garrina Sula ze sprawą.
  b) Ustalenie dokładnego przebiegu wydarzenia ze sprawy.
  c) W przypadku wykluczenia powiązań Adepta Garrina Sula z wydarzeniem, doprowadzenie
  sprawcy przed wymiar sprawiedliwości, bądź przedstawienie danych sprawcy wraz
  z niepodważalnymi dowodami winy sprawcy.
2. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności, podług wszelkich
swoich kwalifikacji i umiejętności.
Zleceniobiorca jest zobowiązany wskazać w razie choroby lub innej niemożności wykonania
umowy zastępcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia.

§ 2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej
umowy wynagrodzenie w wysokości 2000 KR netto (słownie dwa tysiące kredytów netto
000/100).
2. Zapłata nastąpi po zakończeniu zlecenia do ręki Zleceniobiorcy przy złożeniu szczegółowego
raportu z przebiegu śledztwa wraz z dowodami wskazującymi na winę bądź niewinność
Adepta Garrina Sula.

§ 3
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 4
1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku skierowania sprawcy na drogę postępowania sądowego, spór rozstrzyga sąd
miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy
wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza, że będzie ich przestrzegał, a także
oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zlecenia.

§ 5
1. Zleceniodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
  a) Zbyt długo, w ocenie Zleceniodawcy, trwającego śledztwa, o którym mowa w § 1.
  b) Działania Zleceniobiorcy niezgodne z prawem.
  c) Nie sporządzenie szczegółowego raportu dotyczącego śledztwa uwzględniającego co najmniej
  dokładny przebieg zdarzenia, wskazanie winnego oraz dowody winy w załącznikach do raportu.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
…………………………….                                                                                                 …………………………….
ZLECENIODAWCA                                                                                                 ZLECENIOBIORCA


Załącznik #1
Dawno temu, gdy byłem jeszcze świeżym Adeptem i miałem tylko jedną rękę, pod bazę przybył człowiek. Był kompletnie pijany i zarzekał się, że zna nasze sekrety i nas wyda. Najgorsze, że naprawdę o nich wiedział, wymieniał dokładnie wszystkich Mistrzów i nie tylko. Rudą kobietę i jej uczennicę brunetkę, Kalamarianina, Aqualisha, Rodianina, jednookiego człowieka, wielkiego Vahlę, kobietę Miralukę dokładnie znał nasz skład. Żądał ode mnie wydania myśliwca "Kaana" jako okup, aby nas nie zdradził. Nie miałem pojęcia kto to był i byłem w górach sam, nie wiedziałem co zrobić. Musiałem podjąć jakąś decyzję natychmiast, przerosło mnie to, ten człowiek wiedział o nas i był niestabilny, na pewno nie mogłem też oddać tego myśliwca, zwłaszcza, że było to przed legendarnym zadaniem na Ossus, nie wiedziałem, co mam zrobić. Strasznie się bałem. Zabiłem go wówczas i ukryłem jego zwłoki w górach. Od tamtego czasu nic się nie działo, więc sądzę, że był on sam, ale może kiedyś ta sprawa do was wróci. Gdyby coś mi się stało, wolę abyście o tym wiedzieli


Załącznik 2
Dane dotyczące misji:

Stopień: Padawan
Preferowana klasa: Strażnik/Negocjator
Poziom trudności: Łatwy
Ilość uczestników: 2
Miejsce misji: Zewnętrzne Rubieże, sektor Arkanis, system Tatoo, planeta Tatooine - obrzeża miasteczka Mos Osnoe


{Przekaz z: Baza Jedi od: Rycerz Jedi Siad Avidhal}
Obrazek
Protokół: Szyfrowany
Kanał: Wewnętrzny
Kod: 15
Sektor: 5
Świat: Prakith


{Rozpoczęcie transmisji}

Kod: Zaznacz cały
Doszły nas niepokojące głosy o zaangażowaniu się Jedi w wojny gangów na pustynnej planecie Tatooine. Źródła są zupełnie niepewne i wyglądają na zwykłe plotki, lecz w dobie konfliktu, jaki przeszedł przez Galaktykę za sprawą Yuuzhan Vong, wszyscy wolą bezwzględnie sprawdzić każdy trop, by nie dopuścić do szargania opinii Jedi.
Zakon Jedi jest obecnie zbyt zajęty, dlatego nie będziemy zawracać im tym głowy i sami zbadamy sprawę, zwłaszcza, iż jest ona dla nas o wiele bariej angażująca.  Konflikt gangów bowiem ponownie ma miejsce w okolicy miasta Mos Osnoe.
Dziwi, że znów mamy do czynienia z planetą Tatooine, tym samym miastem, podobną sprawą. Adepcie leć na Tatooine i wyjaśnij podstawy tych plotek oraz rozwiej wszelkie wątpliwości odnośnie angażowania się Jedi w bezprawne działania na planecie.


{Koniec transmisji}


Cele Misji:
- Zbadać sprawę rzekomej działalności Jedi w rejonie.
- Zakończyć wszelkie ewentualne zagrożenie dla lokalnej ludności.

Wskazówki:
- Tatooine to pustynna planeta. Zalecam odpowiedni strój oraz spożywanie dużej ilości płynów.

Dostępny sprzęt:
- Myśliwiec M-Wing.
- Medpakiet
- Dowolny sprzęt z bazy Jedi.

Uczestnicy Misji:
- Adept Garrin Sul


Załącznik 3
1. Data, godzina zdarzenia:

2. Opis wydarzenia:
Gdy przyleciałem na Tatooine od razu udałem się do kantyny w Mos Osnoe. Wówczas porozmawiałem z barmanem, próbując wydobyć od niego informacje o lokalnych wydarzeniach. Wówczas nie powiedział mi niestety nic, co mogłoby wiązać się z moim zadaniem. To dziwne, bo wydawało by się, że Ci są zawsze najlepiej poinformowani. Kupiłem więc drinka i usiadłem przy barze, wówczas zaczepił mnie jeden z farmerów wilgoci. Wspomniał, że taka sprawa miała już miejsce lata temu, co pokrywałoby się z naszą wiedzą. Również dziwił nas fakt, że niemal identyczna sytuacja, jak przed laty, ma miejsce również i teraz. Farmer wspomniał, że od tamtego momentu był względny spokój. Miałem okazję porozmawiać jeszcze z innymi bywalcami kantyny. Wszyscy potwierdzali słowa farmera, aż natrafiłem na Rodianina, który zarzekał się, iż widział napadający na farmę wilgoci poza miastem gang pod przywództwem Jedi – ten dzierżyć miał miecz świetlny, symbol naszego Zakonu. Wówczas udałem się na miejsce zdarzenia, by tam zastać kompletnie normalną farmę ze szczęśliwą rodziną. Próbowałem wyjaśnić sytuację, przedstawiłem się oraz powody, które sprowadziły mnie do tego miejsca. Wówczas sprawa się wyjaśniła. To co Rodianin wziął za miecz świetlny było w rzeczywistości bardzo dobrą repliką owego należącą do właściciela farmy, który pasjonował się Jedi i zajmował się cosplayem. Owy napad to zabawa z dzieckiem tegoż, który wcielał się w rolę Rycerza Jedi w starannie uszytym dla niego stroju i dzielnie broniącego dobytku swojej rodziny w tej zabawie właśnie.

Spędziłem jeszcze cały kolejny dzień na badaniu różnych śladów, które mogłyby wskazywać na obecność Jedi na Tatooine, jednak na nic takiego nie natrafiłem. Cóż… Wygląda na to, że zmarnowałem jedynie trochę czasu oraz paliwa.

3. Ewentualne uwagi sprawozdającego:
- Drinka kupiłem za swoje kredyty

4. Autor:
Adept Garrin Sul
Obrazek
Awatar użytkownika
Tanna Saarai
Uczeń Jedi
 
Posty: 931
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Binol

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Fell Mohrgan dodano: 08 lis 2018, 23:59

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: E-10
Nadawca: Adept Fell Mohrgan

Data wydarzenia: 08.11.18
Priorytet: wysoki

Kod: Zaznacz cały
Uczepiłem się jedynego pomysłu, jaki przyszedł mi do głowy w sprawie Elii Vile. Uczennica Saarai uznała go za nienajgłupszy, potraktuję go więc jako przygotowanie zabezpieczenia. Zacząłem polować za źródłami neuranium, materiału, o którym wyczytałem w pracach Padawana Baraki, który mógłby pomóc przemycić na pokładzie promu negocjatorskiego ukryte wsparcie.

Dzięki HoloNetowi i odrobinie ryzyka, odnalazłem handlarzy tego materiału na Prakith, następnie połączyłem z agencją federalną, z którą miałem już trochę styczności. Neuranium w bardzo małych ilościach posiadają na Prakith Kopalnie Rilkean, które należą do rządu. Od słowa do słowa, zdobywając trochę więcej zainteresowania jako Adept, dowiedziałem się, że będą w stanie pożyczyć mi odrzuty z nieudanego przetwarzania neuranium, z których spróbują zrobić kontener na jedną osobę, jeśli załatwię dla nich kilka rzeczy z szemranym typkiem robiącym za pośrednika.

Wracam właśnie z przelotu na to spotkanie. Wypożyczą nam stworzony tak, bardzo ciasny kontener z wadliwego i rakotwórczego neuranium, tylko na czas organizacji wydarzenia. Załatwiłem wszystko z pośrednikiem i jego ludźmi, którzy zrobią to na uboczu. Przetapianie neuranium bez świadków to trudna sprawa, trzeba tu całej hali prakithańskiej i dużego zespołu ludzi, mimo użycia droidów. Pudło zwrócić mamy jak najszybciej, a później zamierzają wykorzystać fakt wyprodukowania dla nas tego *ludzkiego sejfu* dla marketingu, pokazując mediom, wspieranie przez rząd i kopalnie z Prakith misji odbijania porwanej Jedi z serca floty wroga; i inne w podobnym tonie kwestie. Przelot i dyskusje nie obyły się bez problemów, ale nie ma to dla was znaczenia. Moje małe, prywatne i głupie atrakcje.

Mam nadzieję, że uczestnikom operacji ten *ludzki sejf* się przyda. Nie potrafiłem więcej w tej sprawie wnieść, aczkolwiek to tak piekielna sytuacja, że uważam to za coś niezłego na tle wszechobecnej beznadziei.
Awatar użytkownika
Fell Mohrgan
Padawan
 
Posty: 110
Rejestracja: 24 kwie 2018, 20:33

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Fell Mohrgan dodano: 12 lis 2018, 1:13

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: E-10
Nadawca: Adept Fell Mohrgan

Data wydarzenia: 11.11.18
Priorytet: wysoki

Kod: Zaznacz cały
Na zlecenie Mistrza Voliandera, któremu sugestię przekazał Rycerz Fenderus, pozbyłem się bezużytecznych kuszy energetycznych z budynku, których nikt z uczniów i rycerzy przede wszystkim nie potrafił używać, a stanowiły połowę zapasów broni. Bezużyteczny zapychacz. Poza nimi poszedł najgorszy z blasterów, KK-5, który nie miał funkcji ogłuszania.

Wszystko zostało sprzedane rzetelnej grupie, kołu myśliwskiemu z okolic miasta Prall. Żadne typy spod ciemnej gwiazdy, zwykli myśliwi, chcący kupić coś prywatnie z ominięciem diabelskich podatków na kupno broni, które ponoć obowiązują na Prakith. Zainkasowałem za ten towar, jak na używany bez gwarancji, okrągłą sumkę. Nie udało mi się niczego utargować, ale ich propozycja była uczciwa. Handel odbył się spokojnie i uczciwie.

W drodze powrotnej spotkałem jednego z waszych przeciwników, kultystów. Odbyliśmy ciekawą i nieco kontrowersyjną rozmowę, której rezultatów wolałbym nie nagrywać publicznie. Jestem otwarty na prywatną rozmowę na ten temat z Padawanami, nie jest to temat na uszy innych Adeptów.
Awatar użytkownika
Fell Mohrgan
Padawan
 
Posty: 110
Rejestracja: 24 kwie 2018, 20:33

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Hope Novastar dodano: 13 lis 2018, 16:57

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Adept Brostalt Greaseith

Data wydarzenia: 12.11.18
Priorytet: wysoki

Kod: Zaznacz cały
Droid MD został naprawiony. Jego rdzeń pamięci spoczywa w nowej obudowie zakupionej przez uczennicę Tannę. Obecnie czeka na uruchomienie - zastrzega się to jednak dla uczennicy, z racji przywiązania emocjonalnego.
Oprócz tego czekamy na dostawę części do śmigaczy - jak tylko się pojawią, zabiorę się za ich remonty, więc jeśli ktoś będzie odbierał paczkę, proszę dać o tym znać w sieci wewnętrznej.

W kwestii zakupu lokalizatora - nie jestem w stanie tego zrobić bez zezwolenia sił Prakith, badź upoważnienia Sojuszu Galaktycznego, Hapes albo Resztek Imperium z legalnego rynku.

Na koniec: Adept Fell trafił do szpitala wskutek upadku z wysokości. Więcej informacji na ten temat posiada uczennica oraz ja, ale nie jestem pewien co do ich publikowania, więc wstrzymuję się z tym.
Obrazek
Ukryte:
Awatar użytkownika
Hope Novastar
Adept
 
Posty: 532
Rejestracja: 05 cze 2014, 17:59
Nick gracza: Angar

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Edgar Alexander dodano: 17 lis 2018, 16:46

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Padawan Edgar Alexander

Data wydarzenia: 11.11.18
Priorytet: wysoki


Kod: Zaznacz cały
W sprawie odbicia mistrzyni:
Denarsk przekazał mi, że rycerz Siad przekazał mu - nie pytajcie mnie o poplątanie tego łańcucha - że rycerz Fenderus zdobył frachtowiec YT-2000.

Razem z Denarskiem wpadliśmy na pomysł, ażeby w docelowym pojeździe ukryć mniejszy, którym nasi drodzy negocjatorzy mogliby wydostać się z tej jakże oczywistej pułapki. Jednakże, YT-2000 - z tego co czytałem - to model stosunkowo niewielki, więc znalezienie jakiegoś "myśliwca pasażerskiego" może okazać się trudne. Chyba, że uda się ten właśnie pojazd wpakować w coś większego, ale to już jest lekkie fantazjowanie.

Proponowałbym niewielką konferencję, ażeby usiąść, ruszyć szare komórki - i ich odpowiedniki u mniej ludzkich z nas - i zastanowić się nad strategią działania. A jeśli nie to, to żeby każdy zapisywał nawet najbardziej absurdalny pomysł/scenariusz - oczywiście nie na tym kanale, bo nie ma co go zaśmiecać. Być może znajdziemy rozwiązanie, które umożliwi przeżycie tak mistrzyni, jak i "wymienianych" *Jedi* (no bo są też Kultyści). Ja sam, nie zaprzeczę, jestem w kropce, aczkolwiek cały czas szukam jakiegoś wyjścia z sytuacji. Jeśli na coś wpadnę, poinformuję zainteresowanych.
Obrazek
Awatar użytkownika
Edgar Alexander
Uczeń Jedi
 
Posty: 657
Rejestracja: 18 wrz 2015, 12:09

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Elia dodano: 23 lis 2018, 0:10

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: SDK-01

Data wydarzenia: 22.11.18
Priorytet: niski


Kod: Zaznacz cały
Kantyna została w 11,56% przemodelowana. Zmiany zostały przez nas wprowadzone w celu usprawnienia tras patrolowych. Uprasza się nie przestawiać umeblowania na pierwotne pozycje.
Obrazek
Awatar użytkownika
Elia
Mistrz Jedi
 
Posty: 2007
Rejestracja: 03 lip 2011, 13:29

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Tanna Saarai dodano: 02 gru 2018, 2:29

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Uczeń Jedi Tanna Saarai

Data wydarzenia: 01.12.18
Priorytet: wysoki

Kod: Zaznacz cały
Udało się. Odzyskaliśmy ją. Mistrzyni wróciła.
Obrazek
Awatar użytkownika
Tanna Saarai
Uczeń Jedi
 
Posty: 931
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Binol

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Tanna Saarai dodano: 04 gru 2018, 1:28

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Dremulae
Współrzędne planetarne: Centrum komunikacyjne Sojuszu Galaktycznego
Nadawca: Uczeń Jedi Tanna Saarai

Data wydarzenia: 03.12.18
Priorytet: wysoki

Kod: Zaznacz cały
Z przykrością muszę poinformować was, że porucznik Aurbere Vin zginął podczas ostatniej misji oddziału Nexu. Jego pogrzeb odbędzie się na Odik II, gdy oddział powróci wraz z jego ciałem. Poprosiłam o poinformowanie nas, w miarę możliwości, o dacie planowanego pochówku.
Obrazek
Awatar użytkownika
Tanna Saarai
Uczeń Jedi
 
Posty: 931
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Binol

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Tanna Saarai dodano: 07 gru 2018, 3:41

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Uczeń Jedi Tanna Saarai

Data wydarzenia: 06.12.18
Priorytet: średni

Kod: Zaznacz cały
Pod bazę przybył major Redge Leecken. Do bazy dowiózł go Adept Fell, wrzucił go do zbiornika z kolto.
Obrazek
Awatar użytkownika
Tanna Saarai
Uczeń Jedi
 
Posty: 931
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47
Nick gracza: Binol

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Hope Novastar dodano: 08 gru 2018, 22:24

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Adept Brostalt Greaseith

Data wydarzenia: 08.12.18
Priorytet: średni

Kod: Zaznacz cały
Padawan Denarsk przed chwilą próbował popełnić samobójstwo. Został spacyfikowany przeze mnie i przez Rycerza Fenderusa - własnie zostaje przypięty pasami do łóżka w Ambulatorium. Zdołał jednak odstrzelić sobie szczękę - przez co nie jest zdolny do artykulacji. Proszę brać Padawana pod szczególną uwagę. Nawet sobie nie wyobrażam, co musi w tym momencie przechodzić psychicznie.
Obrazek
Ukryte:
Awatar użytkownika
Hope Novastar
Adept
 
Posty: 532
Rejestracja: 05 cze 2014, 17:59
Nick gracza: Angar

Re: Sieć wewnętrzna

Postautor: Hope Novastar dodano: 16 gru 2018, 18:31

Obrazek
Kanał: Zamknięty, sieci wewnętrznej
Sektor: 5
Planeta: Prakith
Współrzędne planetarne: F-13
Nadawca: Adept Brostalt Greaseith

Data wydarzenia: 13.12.18
Priorytet: średni

Kod: Zaznacz cały
Po oddaniu kontenera z neuranium, droidy przekazały wieść o tajemniczej fomie życia rozbijającej namiot niedaleko naszej bazy. Naturalnie uzbroiłem się w cierpliwość (i blaster), no i zajechałem na miejsce. W obszarze treningowym stał mały namiocik. Po zbliżeniu się do niego, z wnętrza wyłonił się mężczyzna. Po wstępnej rozmowie, powiedział, że testuje pociski termojądrowe na pustkowiu i że bazie w oddali nic nie będzie. Naturalnie koleś próbował wkręcić jakąś bajeczkę, więc poprosiłem go o pokazanie blachy chociażby - bo skoro dla wojska testuje pociski, to ma upoważnienia. Nie zdziwił mnie fakt, że po okazaniu blankietu (podrobionego), przystawił mi blaster do klaty. Facet mówił, że nie ma mnie na liście celów, więc mnie nie zabije, jeśli wezwę tu kogoś z "młodszych". Sprawdził mój komunikator pod groźbą odstrzelenia dupska i nakazał wykonać połączenie. Nina je odebrała.
Próbowałem jej uzmysłowić, że coś jest nie tak. Mimo tego, że mężczyzna dał mi formułkę - ścigacz mi się zepsuł i potrzebuję narzędzi -  to barwą głosu próbowałem zasiać niepokój w tej rozmowie. Jak się później okazało - Nina wyszła do mnie z bazy okrężną drogą. Było dość czasu, by coś wykombinować.
Facet kazał mi się nie ruszać, najlepiej położyć się na ziemi - on w tym czasie mnie ogłuszy i schowa w namiocie, a potem napadnie Ninę i weźmie za nią okup, a ja spokojnie potem sobie wrócę do bazy jak gdyby nigdy nic. Tiaa...

Facet wycelował. Dobrze widziałem kiedy naciśnie na spust. W moment udało mi się uniknąć pocisku. Nawet sam do końca nie wiem jak to zrobiłem.
Rozpoczęła się walka. Facet miał pecha bo miałem karabin, a on tylko mały blaster. Nie długo potrwało moje szczęście, bo wyjął drugi. Wskoczyłem na śmigacz. Zacząłem nim manewrować między skałami, co chwilę wjeżdżając na pełnej k...prędkości w tego łotra, jednocześnie prując do niego z pukawki. W końcu facet padł - pocisk wybuchł jego głowę jak balon - nie było co zbierać. W końcu na miejsce przybyła Nina i zajęliśmy się tym co miał przy sobie. Okazało się, ze w namiocie miał jeszcze karabin snajperski, dwie pary kajdan, przenośny grzejnik i asortyment namiotowy - śpiwór i tak dalej. Przy sobie miał dwa gnaty - jeden zostawiłem, w razie gdyby ktoś się natknął na faceta mógłby stwierdzić, że samobójca. Oprócz tego komunikator i kupę kasy.
Z Niną spakowaliśmy cały dobytek niedoszłego łowcy i zabraliśmy do bazy. Będzie co świętować.
Obrazek
Ukryte:
Awatar użytkownika
Hope Novastar
Adept
 
Posty: 532
Rejestracja: 05 cze 2014, 17:59
Nick gracza: Angar

PoprzedniaNastępna

Wróć do Informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość